DBC-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle DBC-zorgproducten die in DIS voorkomen. Een DBC-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over DBC-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per DBC-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
010501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
010501005 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
010501007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
010501008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
010501010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
011101002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101003 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101004 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101005 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011101011 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
011301002 Meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301004 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301005 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301006 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301007 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301008 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301009 Kopiëren DNA bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
011301011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
019999003 Meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie
019999004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie
019999005 Poliklinische diagnostiek/ ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie
019999006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie
019999007 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie
019999009 Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectieziekte
019999010 Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een infectieziekte
019999011 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een infectie
019999012 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte
019999014 Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
019999015 Kopiëren DNA bij een infectie
019999016 Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
019999017 Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
019999019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie
019999020 Operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
019999021 Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
019999025 Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
019999031 Zeer ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een infectie van de wervelkolom
019999033 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een infectie van de wervelkolom
019999034 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom bij een infectie van de wervelkolom
019999035 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een infectie van de wervelkolom
019999036 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom bij een infectie van de wervelkolom
019999037 Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een infectie van de wervelkolom
019999038 Operatie aan de wervelkolom waaronder aan een nekhernia of operatie aan meerdere wervels bij een infectie van de wervelkolom
019999039 Heroperatie aan een lage rughernia of aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een infectie van de wervelkolom
019999040 Heroperatie aan een lage rughernia of aan meerdere wervels bij een infectie van de wervelkolom
019999041 Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een infectie van de wervelkolom
019999042 Operatie aan de wervelkolom bij een infectie van de wervelkolom
019999046 Niet-operatieve behandeling met ziekenhuisopname bij een infectie van de wervelkolom
019999047 Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectieziekte
019999049 Niet-operatieve behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een infectie van de wervelkolom
020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker
020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij borstkanker
020107004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij borstkanker
020107006 Operatie bij borstkanker
020107007 Hersteloperatie van de borst(en) bij borstkanker
020107008 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker
020107009 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij borstkanker
020107010 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij borstkanker
020107011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij borstkanker
020107012 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107013 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker
020107014 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107015 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker
020107016 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker
020107018 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij Borstkanker
020107019 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker
020107021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker
020107022 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker
020107023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107024 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker
020107025 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij borstkanker
020107026 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij borstkanker
020107027 Operatief verwijderen van de lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107028 Operatief verwijderen van tumor(en) bij borstkanker
020107029 Operatief verwijderen van tumor(en) tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107030 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
020107031 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
020107032 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker
020107033 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107034 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker
020107035 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107037 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
020107038 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
020107039 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker
020107040 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker
020107041 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker
020107042 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker
020107043 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker
020107045 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker
020107047 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107048 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker
020107052 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij borstkanker
020107053 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker