Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
030001 Behandeling middels een apparaat voor non-invasieve ademhalingsondersteuning.
030100 Operatieve behandeling van acuut trauma capitis, extraduraal.
030103 Craniotomie vanwege een of meerdere epidurale haematomen.
030106 Neurovasculaire decompressie achterste schedelgroeve (o.a. Janetta).
030107 Craniotomie vanwege acuut subduraal/intracerebraal traumatisch hematoom.
030108 Craniotomie vanwege subacuut/chronisch subduraal hematoom.
030109 Operatief herstel gecompliceerde impressiefractuur schedel.
030111 Craniotomie t.b.v. decompressie of verwijdering corpus alienum.
030112 Exploratie orbita.
030113 Exploratie orbita dmv craniotomie.
030114 Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom) zonder betrokkenheid ventrikel, basale kernen, thalamus.
030115 Operatieve behandeling extra-axiale aandoening supratentorieel convexiteit (oa tumor, AV-fistel) zonder betrokkenheid falx of veneuze sinusssen.
030116 Endoscopische operatieve behandeling aandoening intra- en paraventriculair.
030117 Subcutaan plaatsen pulsgenerator van DBS neurostimulator bij dwangstoornissen (zie 030197 voor overige aandoeningen).
030118 Plaatsen elektrode intracranieel van DBS neurostimulator bij dwangstoornissen (zie 030198 voor overige aandoeningen).
030120 Diagnostische intracraniele punctie.
030123 Trepaanopening wegens hematoom.
030124 (Re)exploratie schedel.
030125 Boorgat schedel (oa voor drainage epidurale en/of subdurale ruimte).
030130 Callosotomie.
030131 Plaatsen diepte-elektroden tbv epilepsie chirurgie (of tbv chronische corticografie).
030135 Plaatsen elektrodenmat of stripelektroden tbv epilepsie chirurgie (of tbv chronische corticografie).
030136 Verwijderen elektrodenmat, stripelektroden of diepte-elektroden, inclusief duraplastiek.
030137 Decompressie dmv craniotomie wgs verhoogde intracraniele druk.
030138 Decompressie dmv craniectomie wgs verhoogde intracraniele druk.
030139 Verwijderen epileptogeen gebied.
030140 Functionele hemisferectomie, totaal of partieel.
030143 Navigatiegeleide of stereotactische plaatsing intracerebrale devices (oa drains, katheters of naalden).
030144 Stereotactische operatie voor de anesthesioloog inclusief de hulp bij ventriculografie en coagulatie.
030146 Biopsie aandoening hersenen dmv craniotomie.
030147 Navigatiegeleide of stereotactische biopsie aandoening hersenen.
030148 Functionele stereotactische operatie, hersenen (zie 030147 voor stereotactische biopsie).
030150 Behandeling van oppervlakkige osteomyelitis van het schedeldak.
030152 Tracto-nucleotomie centrale zenuwstelsel.
030153 Excisie aandoening schedeldak.
030154 Open biopsie schedeldak.
030155 Percutane biopsie schedel.
030156 Excisie supratentoriële hersentumor dmv craniotomie.
030157 Decompressie hersentumor zonder tumorresectie dmv craniotomie.
030159 Navigatie- of echogeleide punctie hersenabces.
030160 Frontale of temporale lobectomie ter behandeling van epilepsie.
030162 Volledige behandeling van een hersenabces.
030166 Convexiteits meningeoom.
030170 Vervangen elektrode(s) intracranieel van DBS neurostimulator.
030171 Subcutaan plaatsen neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).
030172 Vervangen subcutaan geplaatste neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).
030173 Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste neurostimulator inclusief elektrode intracranieel (DBS).
030174 Verwijderen of verplaatsen elektrode(s) intracranieel van DBS neurostimulator.
030176 Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel diep (oa tumor, cavernoom) met betrokkenheid 1e,2e of 3e ventrikel, insula thalamus.
030177 Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening infratentorieel diep (oa tumor, cavernoom), bodem 4e ventrikel, medulla oblongata en hersenstam.
030178 Operatieve behandeling extra-axiale tumor infratentorieel met betrokkenheid foramen magnum, sinussen of brughoek.
030179 Operatieve behandeling extra-axiale aandoening supratentorieel convexiteit (oa tumor, AV-fistel) met betrokkenheid falx of veneuze sinussen.
030181 Operatieve behandeling schedelbasis tumor centraal, achterste schedelgroeve, clivus, open procedure.
030182 Endovasculaire behandeling tumor schedelbasis (zie 030181 voor open procedure, zie 030183 met radionucleaire techniek).
030183 Behandeling tumor schedelbasis met radionucleaire technieken (zie 030181 voor open procedure, zie 030182 voor endovasculair).
030184 Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening infratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom ) in cerebellaire hemisfeer.
030185 Behandeling hersentumor met radionucleaire technieken (zie 030184 voor operatieve behandeling).
030186 Operatieve behandeling tumor vierde ventrikel.
030187 Operatieve behandeling glomustumor (chemodectoom, bijvoorbeeld glomus jugulare, tympanicum of caroticum).
030188 Operatieve behandeling brughoektumor.
030189 Operatieve behandeling tumor schedelbasis frontaal, sphenoid, hypofyse, orbita, transcraniële benadering.
030190 Distractie schedelbeenderen bij craniosynostose.
030191 Zaagsnedes maken en/of herpositionering schedelbeenderen bij craniosynostose.
030192 Verwijderen distractiemateriaal na craniosynostosebehandeling.
030193 Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, zonder duratransplantaat, door middel van craniotomie.
030194 Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, met duratransplantaat, door middel van craniotomie.
030195 Plastiek van schedeldefect met alloplastiek, zonder duratransplantaat, door middel van craniotomie.
030196 Plastiek van schedeldefect met alloplastiek, met duratransplantaat, door middel van craniotomie.
030197 Subcutaan plaatsen pulsgenerator van DBS neurostimulator (excl. bij dwangstoornissen zie 030117).
030198 Plaatsen elektrode(s) intracranieel van DBS neurostimulator (excl. bij dwangstoornissen zie 030118).
030199 Stereotactische radiochirurgische behandeling intracraniële tumoren met Gamma Knife (zie 033449 voor stereotactische radiochirurgie bij AVM intracraniële vaten).
030200 Craniosynostose behandeling.
030201 Anesthesie bij een eventuele tweede tempo van een craniostenose behandeling.
030203 Operatie volgens Tessiez.
030204 Plastiek van schedeldefect met autoloog transplantaat, zonder duratransplantaat.
030205 Plastiek van schedeldefect met homoloog transplantaat of alloplastisch materiaal, zonder duratransplantaat.
030206 Plastische reconstructie schedeldak met/zonder craniaal deel orbita.
030208 Cranioplastiek m.b.v. vrij bot transplantaat.
030211 Operatie wegens craniële meningocele.
030213 Duraverwijdingsplastiek.
030214 Plastiek van schedeldefect met duratransplantaat.
030217 Duraplastiek cervicaal.
030218 Duraplastiek thoracaal.
030219 Duraplastiek lumbaal.
030223 Aanbrengen van een externe liquordrain.
030224 Externe liquordrainage cranieel.
030225 Externe liquordrainage spinaal.
030226 Duraplastiek spinaal.
030227 Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, met duraplastiek, door middel van transmastoïdale/transnasale benadering.
030228 Plastiek van schedeldefect met alloplastiek, met duraplastiek, door middel van transmastoïdale/transnasale benadering.
030233 Vervangen (deel van) liquorshunt.
030240 Implantatie anti-siphon device (ASD).
030241 Drainage cyste hersenen met aanleggen shunt.
030242 Fenestratie cyste hersenen d.m.v. craniotomie.
030243 Operatie wegens encephalocele.
030245 Draineren liquor dmv het aanleggen van een shunt.
030246 Ventriculostomie.
030247 Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).
030248 Verwijderen liquor reservoir.
030249 Inbrengen drukmeter onder de schedel.