Zorgactiviteit 190063

Zorgprofielklasse (type): POLIKLINIEK- EN EERSTE HULPBEZOEK
Intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties.

Geregistreerd bij de volgende zorgproducten

2013

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401008 - Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 109799033 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een bijholte ontsteking 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499046 - Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1 2
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004064 - Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 1 2
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 170901054 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999267 - Overige operaties aan de lage rug, waaronder lage rughernia, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 9 10
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 7 7
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 4 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999027 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS) 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 149899006 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110021 - Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999036 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108140 - Uitgebreide operatie en diagnostiek tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108182 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399020 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401014 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 3 4
Dermatologie en Venerologie (0310) 120301010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401015 - Lichttherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499039 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120301014 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Huidontsteking of eczeem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 5 5
Interne geneeskunde (0313) 020107021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107034 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107054 - Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199057 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 3
Interne geneeskunde (0313) 020109091 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999027 - Meer dan 2 onderzoeken en/of behandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999018 - Toedienen via infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199023 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 3
Interne geneeskunde (0313) 020108156 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499074 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107024 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 028999030 - Toediening van chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199092 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 2
Interne geneeskunde (0313) 028999017 - Toedienen medicijnen die het afweersysteem versterken via infuus/injectie bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301066 - 1 tot maximaal 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch nierfalen in de predialysefase 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199026 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110074 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999028 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199106 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107022 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 131999071 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij botontkaling of -verweking 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199179 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 040201004 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij diabetes (suikerziekte) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999021 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199252 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker buikorganen 1 2
Interne geneeskunde (0313) 020107017 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199039 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990316025 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij gedragsproblemen (bij kind) 3 3
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 991216013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990616027 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij astma (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990316008 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij gedragsproblemen (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899045 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099599004 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899083 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een afwijking aan de hartklep 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099005 - Begeleiding bij radiotherapie of voorgaand aan een operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301012 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij de ziekte van Parkinson 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 990030023 - Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089065 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij zenuwpijn 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089041 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij lage rugklachten 1 1

2014

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401017 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 6 6
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401008 - Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 5 5
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401002 - Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 3 3
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079899015 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 2 2
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079899004 - Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070601017 - 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401015 - Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 089999063 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 089999066 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 089999044 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het middenoor 1 2
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 189599003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299028 - 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel, exclusief gebroken heup 23 23
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499073 - Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 6 7
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299012 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij letsel, exclusief gebroken heup 6 7
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999228 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 6 6
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499074 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 5 8
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299016 - Meer dan 2 bezoeken en/ of onderzoeken in de dagbehandeling of polikliniek bij letsel, exclusief gebroken heup 4 4
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499066 - Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 4 7
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299054 - Uitgebreide operatie bekken en/of heup tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 3 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499078 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 3 4
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199079 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999164 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199039 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499047 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999050 - Uitgebreide operatie bekken/ heup/ bovenbeen bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499053 - Implanteren/ vervangen/ verwijderen van een apparaat dat de functie van de darmsluitspier verbetert of overneemt bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499077 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 182199033 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij algemene klachten 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499071 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199034 - Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 182199045 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten 1 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199041 - Operatie aan het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 020107008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 1 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499037 - Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1 1
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004007 - 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 1 1
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004009 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie 1 1
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004047 - Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999267 - Overige operaties aan de lage rug, waaronder lage rughernia, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 6 6
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999178 - Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 3 3
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999239 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 2 2
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999181 - Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 2 2
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 069599054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999265 - Heroperatie aan een lage rughernia of aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999246 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 199299024 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een breuk van het dijbeen 1 2
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999202 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 62 64
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 60 63
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110021 - Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 15 17
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109012 - Uitgebreide operatie bij prostaatkanker 11 11
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109066 - Kijkoperatie en/of verwijderen van weefsel tijdens ziekenhuisopname bij prostaatkanker 8 9
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999036 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardige vergroting van de prostaat 8 8
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110004 - Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 5 5
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 5 5
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 5 5
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109008 - Uitgebreide operatie en/of uitgebreide lymfklieroperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 5 5
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 4 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109009 - Uitgebreide operatie en/of uitgebreide lymfklieroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 3 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109037 - Kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 3 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij prostaatkanker 3 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110007 - Uitgebreide operatie met verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker 3 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109039 - Operatief verwijderen van lymfeklieren met kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 2 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109013 - Uitgebreide operatie met lymfeklieroperatie bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110035 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 2 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110015 - Kijkoperatie in de buikholte en/of het verwijderen van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999027 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS) 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999024 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999016 - Kijkoperatie bij plasklachten (LUTS) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109005 - Operatie aan de penis tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109065 - Kijkoperatie en/of verwijderen van weefsel bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110026 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109033 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110006 - Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109032 - Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149599003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de nier of urineleiders 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109035 - Operatief verwijderen van een of beide teelballen bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110013 - Kijkoperatie tijdens ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109087 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999048 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van urinewegen of prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110019 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999019 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 4 4
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399035 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399031 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108134 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederkanker 2 3
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 059899023 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening of bevallingsgerelateerde posttraumatische stressklachten 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399010 - Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399055 - Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108096 - Onderzoek tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108180 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999022 - Diagnostiek met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding zwangerschap 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149999076 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399042 - Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399013 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 210301008 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399028 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108094 - Uitgebreide operatie en diagnostiek tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker 1 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399022 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149999047 - Operatie om een verzakking te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 210301015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 059899014 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening of bevallingsgerelateerde posttraumatische stressklachten 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 972804039 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399040 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108132 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij baarmoederkanker 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 182199026 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten 4 4
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 972802082 - Zeer uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401014 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 3 3
Dermatologie en Venerologie (0310) 120701018 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 3 3
Dermatologie en Venerologie (0310) 129999081 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 3 3
Dermatologie en Venerologie (0310) 120201014 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren 3 3
Dermatologie en Venerologie (0310) 120301014 - Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Huidontsteking of eczeem 3 3
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401015 - Lichttherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 3 4
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 2 2
Dermatologie en Venerologie (0310) 120301010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem 2 2
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 2 2
Dermatologie en Venerologie (0310) 120701026 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 011101005 - Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401013 - Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 129999089 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029899007 - Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 011101010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499022 - Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 179799015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029899013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109091 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij prostaatkanker 25 31
Interne geneeskunde (0313) 029199006 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 19 22
Interne geneeskunde (0313) 020107008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 17 19
Interne geneeskunde (0313) 029199023 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 14 19
Interne geneeskunde (0313) 028999026 - 1 of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 13 13
Interne geneeskunde (0313) 020107021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 13 13
Interne geneeskunde (0313) 020107054 - Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij borstkanker 12 13
Interne geneeskunde (0313) 028999027 - Meer dan 2 onderzoeken en/of behandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 11 13
Interne geneeskunde (0313) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 11 11
Interne geneeskunde (0313) 029199055 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 10 10
Interne geneeskunde (0313) 020109050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 9 9
Interne geneeskunde (0313) 020109075 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij prostaatkanker 9 11
Interne geneeskunde (0313) 020107052 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij borstkanker 9 12
Interne geneeskunde (0313) 029199057 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 9 10
Interne geneeskunde (0313) 029199026 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker van dikke darm of endeldarm 9 10
Interne geneeskunde (0313) 020107024 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 9 11
Interne geneeskunde (0313) 020107022 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 8 10
Interne geneeskunde (0313) 020107017 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker 8 9
Interne geneeskunde (0313) 028999016 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 8 11
Interne geneeskunde (0313) 028999021 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 7 7
Interne geneeskunde (0313) 020110096 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 7 7
Interne geneeskunde (0313) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 028999030 - Toediening van chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 6 6
Interne geneeskunde (0313) 029199058 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 6 6
Interne geneeskunde (0313) 028999028 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 6 6
Interne geneeskunde (0313) 182199008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen 6 7
Interne geneeskunde (0313) 020107011 - Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij borstkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 020109087 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 029199039 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 5 7
Interne geneeskunde (0313) 020108156 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 5 5
Interne geneeskunde (0313) 028999017 - Toedienen medicijnen die het afweersysteem versterken via infuus/injectie bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199092 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 5 5
Interne geneeskunde (0313) 020109086 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199154 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker 4 5
Interne geneeskunde (0313) 029199264 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020110095 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199206 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020107025 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij borstkanker 4 5
Interne geneeskunde (0313) 028999040 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199239 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 4 5
Interne geneeskunde (0313) 029199103 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020107034 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020110010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 4 5
Interne geneeskunde (0313) 028999037 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 4 4
Interne geneeskunde (0313) 028999014 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020117005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 3 4
Interne geneeskunde (0313) 028999053 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020108155 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 3 4
Interne geneeskunde (0313) 039999011 - 3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999061 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999032 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999031 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 4
Interne geneeskunde (0313) 028999058 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 119499078 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199255 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker buikorganen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020117008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 3 4
Interne geneeskunde (0313) 020109011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij prostaatkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020107004 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij borstkanker 2 3
Interne geneeskunde (0313) 119499070 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199201 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 990040009 - 1 of 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 2 3
Interne geneeskunde (0313) 029399007 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199257 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199155 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slokdarm of maagmondkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199077 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117019 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110085 - Ondersteunende/ palliatieve zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117034 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 040201013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 2 3
Interne geneeskunde (0313) 029199266 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999022 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199265 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117033 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199238 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029499039 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108182 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij eierstok/eileiderkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999007 - Toediening van chemotherapie bij acute leukemie 2 2
Interne geneeskunde (0313) 099799028 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999029 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 039999006 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 2 4
Interne geneeskunde (0313) 020110011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199152 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 049899015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de schildklier 1 1
Interne geneeskunde (0313) 019999015 - Kopiëren DNA bij een infectie 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109090 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029499034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999020 - Begeleiding bij behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 090301004 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hoge bloeddruk 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199261 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 1 2
Interne geneeskunde (0313) 029199132 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029399025 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 099899062 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij hartfalen of andere hartaandoening 1 1
Interne geneeskunde (0313) 099499005 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij pijn op de borst 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199080 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 040201007 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029799069 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 1 2
Interne geneeskunde (0313) 020109042 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107053 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107039 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 129999057 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen en/of behandelingen van oedeem met een luchtdruk apparaat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499077 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107023 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110028 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108158 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199156 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199244 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099059 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108180 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 979003011 - Stimuleren en oogsten van eigen stamcellen voor een stamceltransplantatie met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 182199011 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij algemene klachten/symptomen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029499042 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Interne geneeskunde (0313) 099799019 - Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of max 2 dagbehandelingen of behandelingen oedeem met luchtdruk apparaat bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199183 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108181 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117004 - Behandeling bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199099 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 2
Interne geneeskunde (0313) 140301007 - Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot maximaal 3 dialyses per week bij nierfalen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 979003009 - Behandeling/ controle na transplantatie van stamcellen van een familiedonor met identieke weefseltypering 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199075 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999013 - Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108127 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199097 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499071 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499074 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107015 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 110901016 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109051 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107045 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108151 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199031 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301060 - 4 tot maximaal 7 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch nierfalen in de predialysefase 1 2
Interne geneeskunde (0313) 149999031 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij plasklachten (LUTS) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 149999014 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij plasklachten (LUTS) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899028 - Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met hematologische activiteiten bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 1 2
Interne geneeskunde (0313) 020107016 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301031 - Diagnostisch onderzoek bij chronisch nierfalen in de predialysefase 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028899046 - Kijkoperatie van de dikke darm bij de screening op kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199007 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199093 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 2
Interne geneeskunde (0313) 020110080 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 019999012 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029399009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 1 2
Interne geneeskunde (0313) 029199151 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301050 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117022 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199030 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107041 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899008 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken bij bloeduitstorting(en) als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199129 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119999003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990316025 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij gedragsproblemen (bij kind) 63 63
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990316008 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij gedragsproblemen (bij kind) 42 42
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 991216013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind) 19 19
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 991216030 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind) 6 6
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990916046 - 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen) 4 4
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990416025 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516036 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990416014 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990616018 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 991216020 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij bedreigde ontwikkeling van het kind 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990916017 - Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990416013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 019999005 - Poliklinische diagnostiek/ ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 119999002 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199006 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 119499074 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899046 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij chronisch hartfalen 2 2
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099499020 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 1 2
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 979001242 - Inbrengen van een ICD (defibrillator voor 2 hartkamers), inclusief inbrengen van elektroden bij een hartaandoening/ longaandoening 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899070 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040009 - 1 of 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 32 32
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 4 4
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040007 - Meer dan 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 2 3
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501025 - Opname met 5 tot maximaal 14 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501044 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij astma of een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109699021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 060607004 - Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur bij een slaapstoornis 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099031 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099041 - Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099017 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van ademhalingsstelsel of andere organen in borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501024 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109699016 - Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999023 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069799010 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069499039 - Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999026 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 1 2
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301012 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij de ziekte van Parkinson 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301006 - Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301021 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069499044 - Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599012 - Neurologische behandeling en begeleiding bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 131999019 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035011 - Meer dan 1 polikliniekbezoek tijdens een eerste contact bij ouderdomsklachten 7 7
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035013 - 1 dagbehandeling bij ouderdomsklachten 2 2
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035010 - Vervolg contact, behandeling in de polikliniek bij ouderdomsklachten 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035004 - Medebehandeling door: een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035003 - Ziekenhuisopname met maximaal 3 verpleegdagen bij ouderdomsklachten 1 1
Medisch specialisten, radiotherapie (0361) 990061029 - Radiotherapie (bestraling), 1 tot 4 vervolgcontacten 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089010 - Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 3 3
Anesthesiologie (0389) 990089075 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089065 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij zenuwpijn 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089041 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij lage rugklachten 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089097 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijnbestrijding in verband met pijn aan de ingewanden 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089004 - Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 1 1

2015

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079799027 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079599010 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401008 - Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 029799066 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een gezwel van de evenwichtszenuw 3 3
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 089999026 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van het middenoor 2 2
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 089999030 - Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoor 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 089999066 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299028 - 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel, exclusief gebroken heup 20 20
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499078 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 9 9
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499074 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 8 9
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 7 7
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499073 - Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 6 6
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499075 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 5 5
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499066 - Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 5 5
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299012 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij letsel, exclusief gebroken heup 4 4
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299054 - Uitgebreide operatie bekken en/of heup tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 3 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499048 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 110401026 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een littekenbreuk 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499051 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499047 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 2 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499037 - Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 2 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199006 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199007 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999228 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199023 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 110401042 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een littekenbreuk 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199043 - Operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199079 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119599003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499053 - Implanteren/ vervangen/ verwijderen van een apparaat dat de functie van de darmsluitspier verbetert of overneemt bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499046 - Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 110401057 - Kijkoperatie bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199032 - Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299016 - Meer dan 2 bezoeken en/ of onderzoeken in de dagbehandeling of polikliniek bij letsel, exclusief gebroken heup 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 129999049 - Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999214 - Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel 2 2
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 192001017 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999202 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999234 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 199299012 - Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij letsel, exclusief gebroken heup 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 63 65
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 58 60
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110021 - Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 33 37
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 21 22
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110007 - Uitgebreide operatie met verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker 11 11
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109066 - Kijkoperatie en/of verwijderen van weefsel tijdens ziekenhuisopname bij prostaatkanker 9 9
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110015 - Kijkoperatie in de buikholte en/of het verwijderen van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 7 7
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 6 6
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999036 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardige vergroting van de prostaat 6 6
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109013 - Uitgebreide operatie met lymfeklieroperatie bij prostaatkanker 4 5
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110018 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 4 5
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 3 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij prostaatkanker 3 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110004 - Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 3 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999027 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS) 3 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999043 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij urineverlies man 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109037 - Kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110013 - Kijkoperatie tijdens ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109032 - Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110045 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109008 - Uitgebreide operatie en/of uitgebreide lymfklieroperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109087 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110025 - Kijkoperatie in de buikholte met operatief verwijderen van lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110012 - Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110019 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999056 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109036 - Kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999031 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij plasklachten (LUTS) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149599003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de nier of urineleiders 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110009 - Operatieve behandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999016 - Kijkoperatie bij plasklachten (LUTS) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109012 - Uitgebreide operatie bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999026 - Kijkoperatie bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109007 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149899006 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999040 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110074 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110047 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109009 - Uitgebreide operatie en/of uitgebreide lymfklieroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149899013 - Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109039 - Operatief verwijderen van lymfeklieren met kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999042 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij plasklachten (LUTS) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109104 - Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij prostaatkanker 1 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999048 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van urinewegen of prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109010 - Injectie, hormonale therapie bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999019 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 11 15
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999016 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij begeleiding zwangerschap 4 4
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999022 - Diagnostiek met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding zwangerschap 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399053 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgangsklachten 2 3
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 150101003 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999027 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 059899014 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening of bevallingsgerelateerde posttraumatische stressklachten 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399040 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999017 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij begeleiding zwangerschap 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 150101006 - Zwangerschapsonderbreking of weghalen miskraam bij problemen in de vroege zwangerschap 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399013 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 059899023 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening of bevallingsgerelateerde posttraumatische stressklachten 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108138 - Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149999076 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399038 - Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399035 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399042 - Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 972802084 - Zeer uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 2 2
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 972802093 - Uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 972802111 - Middel ingewikkelde operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 029799078 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 972802091 - Uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 069599045 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 199299111 - Niet-operatieve behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij letsel 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 011101010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499022 - Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120301010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120701027 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de nagels/ het haar 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401014 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 2
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 129999029 - Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499039 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401015 - Lichttherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 011101004 - Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499027 - Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 129999089 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 30 30
Interne geneeskunde (0313) 028999027 - Meer dan 2 onderzoeken en/of behandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 20 22
Interne geneeskunde (0313) 020107008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 18 19
Interne geneeskunde (0313) 029199023 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 18 21
Interne geneeskunde (0313) 029199006 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 17 18
Interne geneeskunde (0313) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 16 16
Interne geneeskunde (0313) 020107052 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij borstkanker 14 16
Interne geneeskunde (0313) 020109091 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij prostaatkanker 11 12
Interne geneeskunde (0313) 020109050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 10 10
Interne geneeskunde (0313) 028999026 - 1 of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 10 10
Interne geneeskunde (0313) 020117008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 9 10
Interne geneeskunde (0313) 029199057 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 9 11
Interne geneeskunde (0313) 020107011 - Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij borstkanker 8 8
Interne geneeskunde (0313) 020107017 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker 8 10
Interne geneeskunde (0313) 029199055 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 7 7
Interne geneeskunde (0313) 028999016 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 7 7
Interne geneeskunde (0313) 028999014 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 7 8
Interne geneeskunde (0313) 020107022 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 7 11
Interne geneeskunde (0313) 029199026 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker van dikke darm of endeldarm 7 9
Interne geneeskunde (0313) 020107024 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 6 9
Interne geneeskunde (0313) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 6 7
Interne geneeskunde (0313) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 028999030 - Toediening van chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 6 7
Interne geneeskunde (0313) 029199007 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 6 7
Interne geneeskunde (0313) 020107034 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 020107025 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij borstkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 020109051 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 5 7
Interne geneeskunde (0313) 020110045 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199039 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199266 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 5 5
Interne geneeskunde (0313) 020109075 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij prostaatkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199201 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199077 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020108182 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij eierstok/eileiderkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 028999053 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020108156 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020107054 - Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij borstkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020110050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199058 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199265 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 3 4
Interne geneeskunde (0313) 029199130 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020107015 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020110051 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 3 4
Interne geneeskunde (0313) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020109080 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij prostaatkanker 3 4
Interne geneeskunde (0313) 029199030 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van dikke darm of endeldarm 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999013 - Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 039999015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999037 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 4
Interne geneeskunde (0313) 028999061 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 990040009 - 1 of 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108180 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij eierstok/eileiderkanker 2 3
Interne geneeskunde (0313) 029199238 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020109086 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107053 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020109087 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999029 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 110901008 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199075 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108155 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999028 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199092 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 140301033 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij chronisch nierfalen in de predialysefase 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110085 - Ondersteunende/ palliatieve zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 140301007 - Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot maximaal 3 dialyses per week bij nierfalen 2 3
Interne geneeskunde (0313) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107039 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107048 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 2 3
Interne geneeskunde (0313) 029199264 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 3
Interne geneeskunde (0313) 029199154 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199226 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199255 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108181 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij eierstok/eileiderkanker 2 3
Interne geneeskunde (0313) 020107035 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110095 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110028 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999040 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199027 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999032 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117046 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109090 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 109999064 - Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een acute infectie van de onderste luchtwegen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999018 - Toedienen via infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199147 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039999011 - 3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029399009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199099 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109101 - Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999057 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij acute leukemie 1 1
Interne geneeskunde (0313) 019999005 - Poliklinische diagnostiek/ ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999038 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199165 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107012 - Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199155 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199125 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108146 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199156 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301060 - 4 tot maximaal 7 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch nierfalen in de predialysefase 1 1
Interne geneeskunde (0313) 990040003 - Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117020 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110026 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 990003004 - Een consult door specialisme inwendige geneeskunde tijdens een verblijf of klinische zorgdag in de thuissituatie voor een ander specialisme 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199097 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117033 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109063 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108151 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 149599020 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een nierontsteking 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899031 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199206 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119999009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999022 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 2
Interne geneeskunde (0313) 039899018 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 1 3
Interne geneeskunde (0313) 029799021 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108136 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999007 - Toediening van chemotherapie bij acute leukemie 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199200 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij maagkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 020108177 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999059 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999017 - Toedienen medicijnen die het afweersysteem versterken via infuus/injectie bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108160 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 182199008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029399003 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108158 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 119499071 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199253 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039999026 - Begeleiding bij chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108157 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199148 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110061 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999015 - Aderlating bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108110 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301029 - Behandeling bij chronisch nierfalen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199196 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999021 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 2
Interne geneeskunde (0313) 028999031 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108170 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999025 - Maximaal 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108115 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij baarmoederkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 020109028 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029799078 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 182199003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij algemene klachten/symptomen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108134 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099006 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199260 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199239 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109041 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199129 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199056 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199203 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108172 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199168 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199119 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 110901014 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999035 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028899030 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199093 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109082 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 110901009 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 1 1
Interne geneeskunde (0313) 019999007 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516011 - Echografie bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap 16 30
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516046 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 15 16
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516055 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met een echo bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 13 13
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516054 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 6 6
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516036 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 6 6
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516021 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind) 4 4
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516035 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 4 4
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516056 - Echografie bij onderzoek gericht op hartafwijkingen (bij kind) 4 4
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516047 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met echo bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 4 4
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516040 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516014 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990316057 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij niet nader omschreven klachten (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516031 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199225 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 3
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199260 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199079 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199226 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199154 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199023 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 119499078 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099499016 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 2 2
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899069 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer) 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099699029 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899045 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040009 - 1 of 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14 14
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501024 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501028 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 2 3
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099041 - Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099059 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099006 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099046 - Kijkoperatie in de long(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040007 - Meer dan 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 1 3
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099040 - Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 090501002 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109999056 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109999039 - Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij longontsteking 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099031 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109699008 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099029 - Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501031 - Ziekenhuisopname van 15 tot maximaal 28 verpleegdagen met beademing bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 1 1
Medisch specialisten, psychiatrie (0329) 990029002 - Een consult door specialisme psychiatrie tijdens een verblijf of klinische zorgdag in de thuissituatie voor een ander specialisme 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 029799070 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 2 2
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599046 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 029799076 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij goedaardig en/of kwaadaardig gezwel van hersenvliezen/zenuwstelsel/ in de hersenen 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999008 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een bloeding in de hersenen of binnen de schedel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301019 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599022 - Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een infectie van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999016 - Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999019 - Inbrengen bloedstolseloplossend middel tijdens een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069499044 - Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 199299005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij letsel/ letsels 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599042 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599021 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035010 - Vervolg contact, behandeling in de polikliniek bij ouderdomsklachten 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035006 - Ziekenhuisopname met meer dan 14 verpleegdagen bij ouderdomsklachten 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089041 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij lage rugklachten 4 4
Anesthesiologie (0389) 990089004 - Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 2 2
Anesthesiologie (0389) 990089031 - Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089010 - Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089048 - Minder complexe pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 1 1

2016

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401008 - Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 3 3
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070401017 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 2 2
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079799017 - 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079899010 - 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070601017 - 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079599013 - 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 110101007 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 089999081 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 029099003 - Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklieren uit de hals bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299120 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 31 31
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499074 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 9 9
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499078 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 8 8
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499066 - Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 4 4
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499047 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 3 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999228 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 3 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299054 - Uitgebreide operatie bekken en/of heup tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 3 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999164 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 3 3
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499046 - Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499068 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299119 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499073 - Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199032 - Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499077 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999194 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499040 - Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199034 - Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 099699035 - Een tot 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199079 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 119499075 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299053 - Uitgebreide operatie bekken en/of heup bij letsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 099699018 - Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 1 1
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004047 - Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1 1
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004071 - Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999228 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999230 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 1 1
Medisch specialisten, orthopedie (0305) 131999237 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 42 45
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 26 26
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109012 - Uitgebreide operatie bij prostaatkanker 18 19
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109066 - Kijkoperatie en/of verwijderen van weefsel tijdens ziekenhuisopname bij prostaatkanker 10 10
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110021 - Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 9 9
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110007 - Uitgebreide operatie met verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker 8 9
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij prostaatkanker 6 6
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109013 - Uitgebreide operatie met lymfeklieroperatie bij prostaatkanker 4 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999036 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardige vergroting van de prostaat 4 4
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 3 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110004 - Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 2 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 149899017 - Operatie bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109009 - Uitgebreide operatie en/of uitgebreide lymfklieroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109035 - Operatief verwijderen van een of beide teelballen bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110018 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109010 - Injectie, hormonale therapie bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110006 - Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999048 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van urinewegen of prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109032 - Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110013 - Kijkoperatie tijdens ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999014 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij plasklachten (LUTS) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999076 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999024 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110026 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109037 - Kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999009 - Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij plasklachten (LUTS) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109039 - Operatief verwijderen van lymfeklieren met kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149899012 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110009 - Operatieve behandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999054 - Kijkoperatie bij een aandoening van urinewegen of prostaat 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999019 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 3 4
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159899007 - Keizersnede bij een bevalling 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 972804034 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399028 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399021 - Operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999027 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399042 - Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149999072 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 181105007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159899019 - Begeleiding van een spontane bevalling bij een bevalling 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 069499006 - Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom 1 1
Medisch specialisten, neurochirurgie (0308) 972802109 - Middel ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120301017 - Maximaal 2 allergietesten en/of diagnostiek en/of ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking en/of eczeem 2 2
Dermatologie en Venerologie (0310) 120701027 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de nagels/ het haar 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 129999065 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401010 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 2
Dermatologie en Venerologie (0310) 011101008 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 120401014 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 199199017 - 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 43 44
Interne geneeskunde (0313) 028999026 - 1 of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 34 35
Interne geneeskunde (0313) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 31 32
Interne geneeskunde (0313) 028999027 - Meer dan 2 onderzoeken en/of behandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 28 36
Interne geneeskunde (0313) 029199023 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 26 27
Interne geneeskunde (0313) 028999040 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 26 26
Interne geneeskunde (0313) 020107008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 24 27
Interne geneeskunde (0313) 020107052 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij borstkanker 23 27
Interne geneeskunde (0313) 020107054 - Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij borstkanker 19 22
Interne geneeskunde (0313) 029199006 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 17 19
Interne geneeskunde (0313) 029199026 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker van dikke darm of endeldarm 17 21
Interne geneeskunde (0313) 029199264 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 16 17
Interne geneeskunde (0313) 020107022 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 16 19
Interne geneeskunde (0313) 029199039 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 16 19
Interne geneeskunde (0313) 020107011 - Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij borstkanker 14 17
Interne geneeskunde (0313) 020107034 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker 14 16
Interne geneeskunde (0313) 020107024 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 14 15
Interne geneeskunde (0313) 029199057 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 12 17
Interne geneeskunde (0313) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 11 11
Interne geneeskunde (0313) 028999028 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 10 11
Interne geneeskunde (0313) 020117008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 9 10
Interne geneeskunde (0313) 020108156 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 9 12
Interne geneeskunde (0313) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 9 9
Interne geneeskunde (0313) 020109091 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij prostaatkanker 8 8
Interne geneeskunde (0313) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 8 8
Interne geneeskunde (0313) 029199266 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 8 8
Interne geneeskunde (0313) 020109050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 8 12
Interne geneeskunde (0313) 028999017 - Toedienen medicijnen die het afweersysteem versterken via infuus/injectie bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 8 11
Interne geneeskunde (0313) 029199092 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 8 10
Interne geneeskunde (0313) 028999014 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 8 9
Interne geneeskunde (0313) 020108180 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij eierstok/eileiderkanker 7 7
Interne geneeskunde (0313) 020109075 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij prostaatkanker 7 7
Interne geneeskunde (0313) 029199077 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 7 7
Interne geneeskunde (0313) 029199007 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 7 8
Interne geneeskunde (0313) 028999032 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 7 8
Interne geneeskunde (0313) 028999031 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 6 6
Interne geneeskunde (0313) 029199030 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van dikke darm of endeldarm 6 6
Interne geneeskunde (0313) 028999030 - Toediening van chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 6 7
Interne geneeskunde (0313) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 6 8
Interne geneeskunde (0313) 020110045 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 6 6
Interne geneeskunde (0313) 028999016 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 6
Interne geneeskunde (0313) 028999038 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 6
Interne geneeskunde (0313) 029199058 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 5 6
Interne geneeskunde (0313) 028999007 - Toediening van chemotherapie bij acute leukemie 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199238 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 5 6
Interne geneeskunde (0313) 029199260 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 5 5
Interne geneeskunde (0313) 028999053 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 5
Interne geneeskunde (0313) 020108155 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 5 6
Interne geneeskunde (0313) 029199154 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker 5 6
Interne geneeskunde (0313) 028999021 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 6
Interne geneeskunde (0313) 028999025 - Maximaal 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 8
Interne geneeskunde (0313) 029199261 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 5 6
Interne geneeskunde (0313) 020107017 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker 5 6
Interne geneeskunde (0313) 029199129 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 5 6
Interne geneeskunde (0313) 028999061 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 4 5
Interne geneeskunde (0313) 029199203 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 028999013 - Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020110010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020109087 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 028999035 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199239 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 4 6
Interne geneeskunde (0313) 020107035 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199265 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020107039 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020107025 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij borstkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020107048 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 4 5
Interne geneeskunde (0313) 020107023 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 3 4
Interne geneeskunde (0313) 029199103 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 3 3
Interne geneeskunde (0313) 979003011 - Stimuleren en oogsten van eigen stamcellen voor een stamceltransplantatie met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 140301066 - 1 tot maximaal 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch nierfalen in de predialysefase 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020107004 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij borstkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999037 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199256 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker buikorganen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 182199008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020109026 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken of een radioactief medicijn via een infuus of injectie bij prostaatkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020108182 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij eierstok/eileiderkanker 3 4
Interne geneeskunde (0313) 020117022 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020110026 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 3 4
Interne geneeskunde (0313) 020110011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020108161 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij eierstok/eileiderkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020110050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999052 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999019 - Begeleiding bij behandeling met chemotherapie/medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020110074 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020109086 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 119499075 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107015 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 2 4
Interne geneeskunde (0313) 029199027 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199244 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999029 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110085 - Ondersteunende/ palliatieve zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199178 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij maagkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 039999015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 039999011 - 3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110095 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117033 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 2 3
Interne geneeskunde (0313) 040201013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 149599012 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de nier of urineleiders 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107045 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199099 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199255 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 140301012 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij chronisch nierfalen in de predialysefase 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199155 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slokdarm of maagmondkanker 2 3
Interne geneeskunde (0313) 029199075 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117017 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199056 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 090501005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) 2 3
Interne geneeskunde (0313) 020107032 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199055 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117019 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020109080 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199253 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110028 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020109051 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij borstkanker 2 3
Interne geneeskunde (0313) 110801003 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de lever 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199257 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 039999007 - Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 182199019 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110078 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 019999005 - Poliklinische diagnostiek/ ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199157 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slokdarm of maagmondkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 149999042 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij plasklachten (LUTS) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110080 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117023 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999018 - Toedienen via infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199117 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899032 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999058 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899008 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken bij bloeduitstorting(en) als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107043 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199130 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 029499018 - Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029799075 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig en/of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117042 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 049799006 - Therapeutische behandeling bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999015 - Aderlating bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099006 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999062 - Ondersteunende+verlichtende zorg max. 2 dagbehandelingen/min. 3 polibezoeken/consultaties op afstand/min. 3 onderzoeken bij ziekte waarbij lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199116 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499071 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 129999057 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen en/of behandelingen van oedeem met een luchtdruk apparaat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199226 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 182199028 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999063 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199205 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028899033 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109090 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108127 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199152 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108146 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 979002320 - Nazorg na orgaantransplantatie met meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029299023 - Diagnostisch onderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 1 1
Interne geneeskunde (0313) 109999067 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij longontsteking 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199146 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slokdarm of maagmondkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 020117037 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199151 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108136 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117046 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 149999031 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij plasklachten (LUTS) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029299030 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899031 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108181 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199135 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117029 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199120 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108110 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199204 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199080 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 979003016 - Stimuleren en oogsten van eigen stamcellen voor een stamceltransplantatie met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 049799027 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 1 1
Interne geneeskunde (0313) 099799019 - Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of max 2 dagbehandelingen of behandelingen oedeem met luchtdruk apparaat bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108160 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 040201004 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij diabetes (suikerziekte) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107053 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 029499039 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Interne geneeskunde (0313) 110801002 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van de lever 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199180 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199043 - Operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110029 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 099899062 - 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij hartfalen of andere hartaandoening 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899013 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899023 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109027 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken of een radioactief medicijn via een infuus of injectie, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199156 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199200 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301017 - Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) per week bij nierfalen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199125 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108126 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108158 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117020 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199093 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109076 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 040201007 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 049899009 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de schildklier 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199144 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516011 - Echografie bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap 55 64
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 019999005 - Poliklinische diagnostiek/ ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 10 10
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990816023 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede (bij kind) 6 7
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990816033 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kind) 5 5
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516036 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516055 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met een echo bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 2 3
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516047 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met echo bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 991630029 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990116029 - Onderzoek gericht op het uitsluiten of ontdekken van kanker bij kind 1 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 991316025 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 991416004 - Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij reuma (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516014 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990716009 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516054 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990816031 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stollingsstoornis (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516046 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516021 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind) 1 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990816005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bloedarmoede 1 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990816004 - Begeleiding bij bloedtransfusie bij bloedarmoede (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199203 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899072 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040009 - 1 of 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 14 14
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 8 9
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099041 - Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 4 4
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501025 - Opname met 5 tot maximaal 14 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 3 4
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501024 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 3 7
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501036 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 3 3
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040007 - Meer dan 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099040 - Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501028 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109999071 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij longontsteking 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501045 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij astma of een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099060 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501055 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ziekte van de onderste luchtwegen 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040003 - Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 060607007 - Slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 1 1
Medisch specialisten, reumatologie (0324) 131999206 - Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening 1 1
Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie (0328) 099899003 - Chirurgische teambespreking en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het hart 2 2
Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie (0328) 979001192 - Operatie aan hartklep(pen) middelhoge kostenklasse bij een hartaandoening/ longaandoening 1 1
Medisch specialisten, psychiatrie (0329) 990029011 - 1 of 2 consulten bij een psychische stoornis 3 3
Medisch specialisten, neurologie (0330) 029799070 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 5 5
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999026 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 3 3
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999008 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een bloeding in de hersenen of binnen de schedel 3 3
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999018 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 3 3
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599028 - Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 131999035 - Teambehandeling bij neurologie of sportgeneeskunde bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599043 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose 1 2
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301006 - Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599050 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999016 - Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999017 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599027 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599036 - Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069899299 - Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 059899058 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij psychische klachten 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035007 - Ziekenhuisopname met 4 tot maximaal 14 verpleegdagen bij ouderdomsklachten 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035020 - Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ouderdomsklachten 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089099 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089090 - Minder complexe pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089065 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij zenuwpijn 1 1

2017

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070801011 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079799034 - Laserbehandeling (focaal) van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 070601014 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een verhoogde oogdruk 1 1
Medisch specialisten, oogheelkunde (0301) 079799026 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 1 1
Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde (0302) 109699006 - Behandeling van een bloedneus bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299120 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 42 43
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 199299119 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 8 8
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 020107056 - Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199043 - Operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 099699048 - Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van slagaders of haarvaten 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199045 - Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 990356055 - Matig ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 131999228 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 110901012 - Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 1 1
Chirurgie (Heelkunde) (0303) 029899013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 26 26
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109012 - Uitgebreide operatie bij prostaatkanker 14 14
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110007 - Uitgebreide operatie met verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker 9 10
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 9 9
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110021 - Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 5 5
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109037 - Kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 3 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109087 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 140401005 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of onderzoeken bij nierstenen 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109066 - Kijkoperatie en/of verwijderen van weefsel tijdens ziekenhuisopname bij prostaatkanker 2 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 2 3
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110004 - Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999024 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109039 - Operatief verwijderen van lymfeklieren met kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109011 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149899012 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109104 - Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149599012 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de nier of urineleiders 1 2
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999011 - Kijkoperatie in de buikholte bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110047 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999076 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109013 - Uitgebreide operatie met lymfeklieroperatie bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110006 - Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 149999054 - Kijkoperatie bij een aandoening van urinewegen of prostaat 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 140401008 - Kijkoperatie bij nierstenen 1 1
Medisch specialisten, urologie (0306) 020110015 - Kijkoperatie in de buikholte en/of het verwijderen van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999033 - Vruchtwaterpunctie en/of vlokkentest bij begeleiding zwangerschap 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149999047 - Operatie om een verzakking te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108094 - Uitgebreide operatie en diagnostiek tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399049 - Operatieve ingreep bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149999076 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 159999016 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij begeleiding zwangerschap 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 020108188 - Onderzoek tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 099799028 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 2 2
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499021 - Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Dermatologie en Venerologie (0310) 029499039 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999027 - Meer dan 2 onderzoeken en/of behandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 43 49
Interne geneeskunde (0313) 020107021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 40 40
Interne geneeskunde (0313) 020107052 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij borstkanker 34 46
Interne geneeskunde (0313) 029199023 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 27 29
Interne geneeskunde (0313) 028999040 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 26 26
Interne geneeskunde (0313) 020107008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 26 29
Interne geneeskunde (0313) 029199057 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 24 28
Interne geneeskunde (0313) 028999026 - 1 of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 24 26
Interne geneeskunde (0313) 029199054 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 21 24
Interne geneeskunde (0313) 020109102 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 18 18
Interne geneeskunde (0313) 029199055 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 18 18
Interne geneeskunde (0313) 020109023 - Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 18 22
Interne geneeskunde (0313) 020107024 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 14 17
Interne geneeskunde (0313) 020107054 - Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij borstkanker 14 14
Interne geneeskunde (0313) 020107011 - Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij borstkanker 13 18
Interne geneeskunde (0313) 020107017 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker 13 19
Interne geneeskunde (0313) 029199006 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm 12 12
Interne geneeskunde (0313) 020108156 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 12 12
Interne geneeskunde (0313) 029199264 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 12 14
Interne geneeskunde (0313) 028999032 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 11 11
Interne geneeskunde (0313) 029199260 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 9 10
Interne geneeskunde (0313) 029199092 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm 9 9
Interne geneeskunde (0313) 020117008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 9 9
Interne geneeskunde (0313) 029199058 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm 9 9
Interne geneeskunde (0313) 028999017 - Toedienen medicijnen die het afweersysteem versterken via infuus/injectie bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 9 9
Interne geneeskunde (0313) 020109034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker 8 8
Interne geneeskunde (0313) 029199239 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 8 9
Interne geneeskunde (0313) 029199026 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker van dikke darm of endeldarm 8 9
Interne geneeskunde (0313) 140301066 - 1 tot maximaal 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch nierfalen in de predialysefase 8 8
Interne geneeskunde (0313) 028999053 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 8 9
Interne geneeskunde (0313) 020107034 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker 8 8
Interne geneeskunde (0313) 028999021 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 8 10
Interne geneeskunde (0313) 020110010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 7 7
Interne geneeskunde (0313) 020107039 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 7 8
Interne geneeskunde (0313) 028999028 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 7 8
Interne geneeskunde (0313) 029199030 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van dikke darm of endeldarm 7 7
Interne geneeskunde (0313) 028999016 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 7 7
Interne geneeskunde (0313) 020107022 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 7 10
Interne geneeskunde (0313) 020107015 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 7 7
Interne geneeskunde (0313) 182199008 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen 6 7
Interne geneeskunde (0313) 028999035 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 6 6
Interne geneeskunde (0313) 020109050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 020107048 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 020109087 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 6 6
Interne geneeskunde (0313) 028999014 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 6 6
Interne geneeskunde (0313) 020110045 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 6 6
Interne geneeskunde (0313) 029199266 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 5 5
Interne geneeskunde (0313) 020108182 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij eierstok/eileiderkanker 5 5
Interne geneeskunde (0313) 028999007 - Toediening van chemotherapie bij acute leukemie 5 5
Interne geneeskunde (0313) 028999030 - Toediening van chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 7
Interne geneeskunde (0313) 020109088 - 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 5 5
Interne geneeskunde (0313) 028999052 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199039 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199007 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 5 6
Interne geneeskunde (0313) 029199238 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 5 5
Interne geneeskunde (0313) 028999061 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 5 5
Interne geneeskunde (0313) 029199155 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slokdarm of maagmondkanker 5 5
Interne geneeskunde (0313) 020107004 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij borstkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020110085 - Ondersteunende/ palliatieve zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 4 4
Interne geneeskunde (0313) 028999013 - Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020107010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij borstkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020110074 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 4 5
Interne geneeskunde (0313) 979003011 - Stimuleren en oogsten van eigen stamcellen voor een stamceltransplantatie met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen 4 4
Interne geneeskunde (0313) 020108136 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 039999006 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199130 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199157 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slokdarm of maagmondkanker 4 4
Interne geneeskunde (0313) 029199255 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker buikorganen 4 5
Interne geneeskunde (0313) 020107025 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij borstkanker 3 4
Interne geneeskunde (0313) 029199097 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 3 4
Interne geneeskunde (0313) 020117019 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199206 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020109091 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij prostaatkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999019 - Begeleiding bij behandeling met chemotherapie/medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 4
Interne geneeskunde (0313) 020108155 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199103 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 3 4
Interne geneeskunde (0313) 029199077 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 3 3
Interne geneeskunde (0313) 039999015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 039999007 - Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 028999029 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020109026 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken of een radioactief medicijn via een infuus of injectie bij prostaatkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 979003016 - Stimuleren en oogsten van eigen stamcellen voor een stamceltransplantatie met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen 3 3
Interne geneeskunde (0313) 020107053 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199146 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slokdarm of maagmondkanker 3 3
Interne geneeskunde (0313) 029199256 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110050 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 4
Interne geneeskunde (0313) 028999022 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199195 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij maagkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199056 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 3
Interne geneeskunde (0313) 020107055 - Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199244 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199200 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij maagkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110095 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110026 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117010 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117034 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 119499075 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 039999017 - 11 tot maximaal 20 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 2 3
Interne geneeskunde (0313) 029199265 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020117022 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999031 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199075 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107023 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107045 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 028999018 - Toedienen via infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108238 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij baarmoederkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 131999206 - Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening 2 2
Interne geneeskunde (0313) 049799011 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de stofwisseling 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108158 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110096 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 039999011 - 3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 2 3
Interne geneeskunde (0313) 028999038 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108181 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij eierstok/eileiderkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020109101 - Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker 2 3
Interne geneeskunde (0313) 020108146 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij eierstok/eileiderkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199205 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij maagkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199263 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108180 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij eierstok/eileiderkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020110029 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 2 2
Interne geneeskunde (0313) 979003027 - Donorselectie van een niet-verwante donor voor een stamceltransplantatie 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108134 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 029199261 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 2 2
Interne geneeskunde (0313) 049899015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de schildklier 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020107047 - Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 2 2
Interne geneeskunde (0313) 020108064 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederhalskanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 099899032 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij hartfalen of andere hartaandoening 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199117 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199257 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 979003003 - Transplantatie van eigen stamcellen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199154 - Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker 1 3
Interne geneeskunde (0313) 020107013 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 039899020 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109051 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 182199003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij algemene klachten/symptomen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108151 - Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499051 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1 1
Interne geneeskunde (0313) 109699021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 090501005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020110051 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117023 - Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108161 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 131999068 - 1 tot maximaal 3 dagbehandelingen bij botontkaling of -verweking 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199079 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028899046 - Kijkoperatie van de dikke darm bij de screening op kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199201 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107040 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199252 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199135 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108178 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039899012 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 1 1
Interne geneeskunde (0313) 040201013 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 019999019 - 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199183 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 049799027 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199226 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109080 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301072 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen of bij bloedplasmafiltratie/ -feresebehandeling 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099006 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 049899010 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een te snel werkende schildklier 1 2
Interne geneeskunde (0313) 029199181 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199151 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199225 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999062 - Ondersteunende+verlichtende zorg max. 2 dagbehandelingen/min. 3 polibezoeken/consultaties op afstand/min. 3 onderzoeken bij ziekte waarbij lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 109999073 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij longontsteking 1 1
Interne geneeskunde (0313) 979003008 - Behandeling/ controle na transplantatie van eigen stamcellen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107043 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199197 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 109699018 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999025 - Maximaal 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199204 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199099 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Interne geneeskunde (0313) 149599022 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een nierontsteking 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107016 - Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099059 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 2
Interne geneeskunde (0313) 039999016 - Meer dan 20 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117020 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117035 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029499034 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199152 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107041 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 119499073 - Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199165 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199132 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029299011 - Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 1 1
Interne geneeskunde (0313) 019999012 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte 1 2
Interne geneeskunde (0313) 049799020 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499067 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109075 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij prostaatkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117007 - Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020109025 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij prostaatkanker 1 2
Interne geneeskunde (0313) 049899013 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de schildklier 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301070 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch nierfalen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 131999157 - 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108242 - Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999037 - Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 119499070 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029299024 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301017 - Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) per week bij nierfalen 1 2
Interne geneeskunde (0313) 131999008 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 1 1
Interne geneeskunde (0313) 979003026 - Selectie en aankoop van stamcellen van een niet-verwante donor voor een stamceltransplantatie 1 1
Interne geneeskunde (0313) 039999010 - Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999059 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108090 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederhalskanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020117033 - Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029099061 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen/ min. 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand/min. 3 onderzoeken bij kanker van ademhalingsstelsel/andere organen in borstkas 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199179 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij maagkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301033 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij chronisch nierfalen in de predialysefase 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108170 - Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij eierstok/eileiderkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020107012 - Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 090301005 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een hoge bloeddruk 1 1
Interne geneeskunde (0313) 140301007 - Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot maximaal 3 dialyses per week bij nierfalen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 029199241 - Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen 1 1
Interne geneeskunde (0313) 028999058 - Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 1 1
Interne geneeskunde (0313) 020108110 - Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederkanker 1 1
Interne geneeskunde (0313) 040201016 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) en aanwezigheid van een insulinepomp en/of sensor (RT-CGM) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516011 - Echografie bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap 77 85
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 019999005 - Poliklinische diagnostiek/ ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie 11 12
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516014 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516021 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind) 2 2
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516055 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met een echo bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516015 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, kindergeneeskunde (0316) 990516046 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren hartafwijking (bij kind) 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 029199264 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 3 3
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 119999012 - Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 1 1
Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (0318) 119499075 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099499022 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij pijn op de borst 3 3
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099499015 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 2 2
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899072 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099499026 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 179799021 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren hart(vaat)afwijking 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899063 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099899045 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 219699014 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099499017 - Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij pijn op de borst 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 219699011 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099599002 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 099499016 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099007 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 16 20
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501036 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 12 14
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501024 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 5 9
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501025 - Opname met 5 tot maximaal 14 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 5 11
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501028 - Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 4 6
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099040 - Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 4 4
Medisch specialisten, longziekten (0322) 990040009 - 1 of 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden) 3 3
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501021 - Ziekenhuisopname met maximaal 4 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 3 6
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099006 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 3 3
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099009 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2 3
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099031 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 2 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109699003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 2 8
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109999071 - Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij longontsteking 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 182199003 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij algemene klachten/symptomen 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109599014 - Plaatsen van een luchtafvoerslang in de long tijdens een ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 109999074 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij longontsteking 1 1
Medisch specialisten, longziekten (0322) 029099056 - Verstrekking van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 1 2
Medisch specialisten, longziekten (0322) 100501026 - Opname met 5 tot maximaal 14 verpleegdagen, met beademing bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 059899057 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten 8 8
Medisch specialisten, neurologie (0330) 059899040 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij dementie 3 3
Medisch specialisten, neurologie (0330) 059899037 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij dementie 3 3
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301025 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson 3 3
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999017 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 2 2
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069899299 - Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 2 2
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599050 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose 2 2
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999008 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een bloeding in de hersenen of binnen de schedel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599003 - Behandeling met medicijnen tijdens een ziekenhuisopname bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060607007 - Slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 060301021 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 029799070 - Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 131999110 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie of sportgeneeskunde bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999031 - Inbrengen bloedstolseloplossend en klin neurofysiologisch onderzoek, ziekenhuisopname van 6 t/m 28 verpleegdagen bij een afsluiting of tijdelijke afsluiting van een slagader in de hersenen (beroerte) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 059899036 - Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij dementie 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599017 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599014 - Dagbehandeling bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599042 - Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 059899053 - Dagbehandeling bij psychische klachten 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069799012 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 099999019 - Inbrengen bloedstolseloplossend middel tijdens een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 069599018 - Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen tijdens een eerste behandeltraject bij multipele sclerose 1 1
Medisch specialisten, geriatrie (0335) 990035018 - Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij geheugenstoornis bij ouderdomsklachten 1 1
Medisch specialisten, radiotherapie (0361) 990061067 - Radiotherapie (bestraling) kort 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089041 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij lage rugklachten 1 1
Anesthesiologie (0389) 990089050 - Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn 1 1
Terug