Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
030250 Revisie of verwijderen shunt tbv liquor drainage.
030251 Endoscopische fenestratie binnen liquorsysteem.
030252 Revisie of verwijderen liquorshunt of ventrikelreservoir tbv liquordrainage, zonder implantatie nieuw materiaal.
030253 Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.
030254 Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.
030255 Endoscopische fenestratie binnen of buiten liquorsysteem.
030261 Plaatsen elektrode nervus hypoglossus voor aansluiting op stimulator.
030262 Vervangen elektrode nervus hypoglossus.
030263 Verwijderen elektrode nervus hypoglossus.
030264 Plaatsen ademhalingssensor voor nervus hypoglossus stimulator.
030265 Vervangen ademhalingssensor nervus hypoglossus stimulator.
030266 Verwijderen ademhalingssensor nervus hypoglossus stimulator.
030297 Formeren toegangsweg via neus en/of mond voor ander poortspecialisme.
030298 Formeren toegangsweg via mastoid/oor voor ander poortspecialisme.
030299 Formeren peridurale toegangsweg voor ander poortspecialisme.
030303 Revisie-operatie laminectomie.
030306 Operatie wegens vaat-malformatie aan het ruggemerg of wegens tethered cord, open procedure (zie 030307 voor endovasculair).
030307 Operatie wegens vaat-malformatie aan het ruggemerg of wegens tethered cord, endovasculair (zie 030309 voor open procedure).
030308 Re-exploratie spinaal liquorlek of nabloeding.
030309 Operatieve behandeling wegens tethered cord, open procedure (zie 030307 voor endovasculair).
030311 Vertebrectomie cervicaal met spondylodese.
030312 Vertebrectomie thoracaal met spondylodese.
030313 Vertebrectomie lumbaal met spondylodese.
030314 Vertebrectomie spinaal wegens myelumcompressie met spondylodese.
030322 Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).
030323 Laminectomie, 2 of meer niveau's (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).
030324 Laminectomie wegens tumor, 1 niveau (voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 en 030323, voor laminectomie met spondylodese zie 038458 t/m 038460).
030325 Laminectomie wegens tumor, 2 of meer niveau's (voor laminectomie anders dan wegens tumor zie 030322 en 030323, voor laminectomie met spondylodese zie 038458 t/m 038460).
030326 Laminectomie, 1 niveau, (uitgezonderd bij HNP of stenose zie 030327).
030327 Laminectomie, 1 niveau, bij HNP of stenose (zie 030326 voor overige aandoeningen).
030328 Laminectomie, 2 of meer niveau's, (uitgezonderd bij HNP of stenose zie 030329).
030329 Laminectomie, 2 of meer niveau's, bij HNP of stenose (voor overige aandoeningen zie 030328).
030330 Verwijderen aandoening extramedullair (oa spinale tumor, vaatafwijking, hematoom).
030331 Verwijderen aandoening intramedullair (oa spinale tumor, vaatafwijking).
030340 Operatie wegens spinale meningocele.
030341 Recidief-operatie wegens spinale meningocele.
030342 Operatie wegens spina bifida.
030411 Intracraniele doorsnijding van een of meerdere hersenzenuwen.
030421 Eenvoudige coagulatie van het ganglion Gasseri.
030423 Stereotactische uitschakeling van het ganglion Gasseri.
030427 Implantatie van een elektrode, suboccipitaal.
030428 Verwijderen of revisie van een elektrode, suboccipitaal i.h.k.v. ONS-studie.
030430 Revisie van een elektrode, suboccipitaal.
030434 Neurectomie bij Morton's metatarsalgie.
030435 Extrapelvine of intrapelvine resectie van de nervus obturatorius.
030437 Sensibile desinnervatie van de heup.
030439 Zenuwdoorsnijding of exerese, bijvoorbeeld de nervus cutaneus femoris lateralis anterior.
030443 Cross face zenuwtransplantatie.
030444 Jump anastomose nervus hypoglossus - nervus facialis.
030445 Primair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.
030446 Primair hechten grotere (plexus/stam o.a. medianus) zenuw.
030449 Anastomosering van een of meerdere hersenzenuwen intracranieel.
030450 Anastomosering van een of meerdere hersenzenuwen.
030451 Secundair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.
030453 Secundair hechten grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw.
030457 Reconstructie van kleinere (o.a. digitale) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
030458 Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
030460 Neurolysen zonder operatiemicroscoop of loupevergroting.
030461 Neurolysen m.b.v. operatiemicroscoop of loupevergroting.
030462 Exploratie van een tumor van een perifere zenuw.
030463 Decompressie zenuw, per zenuw, exclusief neurolysen (zie 030460 en 030461).
030464 Operatieve behandeling neuroom of zenuwtumor (excisie of transpositie).
030465 Reconstructie van kleinere (o.a. digitale zenuw) m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.
030466 Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.
030467 Transpositie van zenuw.
030470 Transpositie nervus ulnaris.
030480 Reconstructie plexus brachialis met behulp van zenuwtransplantaat.
030491 Operatie aan de plexus cervicobrachialis.
030492 Selectieve dorsale rhizotomie.
030500 Resectie paravertebrale tumor (thorax, abdomen, bekken, hoofd/hals).
030510 Cervicale sympathectomie.
030511 Lumbale sympathectomie, open procedure (zie 030516 voor endoscopisch).
030512 Sacrale sympathectomie.
030513 Thoracale sympathectomie, open procedure (zie 030518 voor endoscopisch).
030515 Lumbale sympathectomie als onderdeel van een vaatreconstructie, abdominaal, open procedure (zie 030519 voor endoscopisch).
030518 Endoscopische thoracale sympathectomie (zie 030513 voor open procedure).
030519 Endoscopische lumbale sympathectomie als onderdeel van een vaatreconstructie, abdominaal (zie 030515 voor open procedure).
030520 Injectie van het sympathische zenuwstelsel.
030521 Gehele kuur in hiatus of in sympathische ganglia.
030528 Implantatie van een stimulatie-elektrode in arteria carotis.
030530 Sympathectomie aan de arteria carotis communis.
030532 Peri-arteriële sympathectomie.
030540 Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.
030545 Epidurale injectie, cervicaal.
030546 Epidurale injectie, thoracaal.
030547 Epidurale injectie, lumbaal.
030548 Epidurale bloodpatch (voor overige epidurale injecties zie 030545 t/m 030547 of 030560).
030550 Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek, inclusief prognostische blokkade, cervicaal.
030551 Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek, inclusief prognostische blokkade, thoracaal.
030552 Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek, inclusief prognostische blokkade, lumbosacraal.
030553 Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade cervicaal.
030554 Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade, thoracaal.
030555 Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade, lumbosacraal.
030556 Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkades, een tweede wortel in een aparte zitting, binnen een half jaar.
030558 Selectieve thermolaesie van het ganglion Gasseri.
030559 Anesthesie bij selectieve thermolaesie van het ganglion Gasseri.
030560 Epidurale injectie, sacraal.
030564 Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.
030565 Injectie van het ganglion Gasseri.
030566 Anesthesie bij een injectie van het ganglion Gasseri.