Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
190946 Activiteiten begeleiding - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190947 Bewegingsagoog/sportbegeleiding - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190948 Therapeutische peuterleiders - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190949 Hydrotherapie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190950 Diëtetiek - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190951 Muziektherapie - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190952 Psychologisch medewerker - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190953 Cognitief trainer - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190954 Niet klinische verpleging - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190955 Therapie assistenten - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190956 Geestelijke verzorging - indirect patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190960 Beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190961 Fysiotherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190962 Ergotherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190963 Logopedie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190964 Maatschappelijk werk - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190965 Psychologie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190966 Orthopedagogie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190967 Activiteiten begeleiding - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190968 Bewegingsagoog/sportbegeleiding - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190969 Therapeutische peuterleiders - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190970 Hydrotherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190971 Diëtetiek - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190972 Muziektherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190973 Psychologisch medewerker - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190974 Cognitief trainer - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190975 Niet klinische verpleging - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190976 Therapie assistenten - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190977 Geestelijke verzorging - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie.
190980 Toeslag brandwonden - revalidatie.
190981 Toeslag dwarslaesie - revalidatie.
190982 Toeslag in verband met chronische beademing - revalidatie.
191010 Ferese (zie 191013 voor aferese t.b.v. immuun effectorcel therapie).
191011 Aferese ten behoeve van immuun effectorcel therapie (bijv. CAR-T) inclusief planning, voorbereiding en cryopreservatie (zie 191010 voor Ferese).
191012 Patiëntenscreening t.b.v. immuun effectorcel therapie.
191013 Aferese t.b.v. immuun effectorcel therapie.
191014 Infusie cellen t.b.v. immuun effectorcel therapie.
191015 Post-infusietraject bij immuun effectorcel therapie.
191111 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering.
191115 Afname foetaal materiaal - chorionbiopsie
191117 Geavanceerd ultrageluid - groep 1, inclusief bespreking van de uitslag.
191118 Geavanceerd ultrageluid - groep 2, inclusief bespreking van de uitslag.
191136 Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal recessieve of x-linked aandoening, heterozygoot dragerschap, gendefect(en) bekend.
191137 Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal dominante aandoening, gendefect(en) bekend (cascadescreening).
191138 Erfelijkheidsonderzoek gendefect(en) onbekend of nog niet nader geduid.
192001 Pre-harttransplantatie
192002 Harttransplantatie/hertransplantatie.
192003 Nazorg harttransplantatie
192024 Pre hart-longtransplantatie
192025 Hart-longtransplantatie.
192026 Nazorg hart-longtransplantatie
192028 Longtransplantatie.
192029 Longkwabtransplantatie.
192042 Nazorg niertransplantatie.
192043 Pancreastransplantatie ontvanger.
192045 Nier- en pancreastransplantatie ontvanger.
192047 Toeslag bij nier(her)transplantatie igv levende donor.
192048 Nachtelijke hemodialyse.
192049 Nachtelijke hemodialyse met epo.
192051 Hemodialyse.
192052 Hemodialyse met EPO.
192053 Thuishemodialyse.
192054 Thuishemodialyse met EPO.
192055 Thuishemodialyse met verpleegkundige dialyse assistentie (VDA).
192056 Thuishemodialyse met EPO en VDA.
192057 Plasmafiltratie.
192058 Nachtelijke thuishemodialyse.
192059 Nachtelijke thuishemodialyse met epo.
192060 Molecular Adsorbent Recirculating System (MARS)-dialyse.
192061 CAPD inclusief dialysemiddelen, excl. EPO.
192062 CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO.
192063 CCPD inclusief dialysemiddelen, excl EPO.
192064 CCPD inclusief dialysemiddelen en EPO.
192065 Actieve centrum hemodialyse zonder EPO.
192066 Passieve centrum hemodialyse zonder EPO.
192067 Opleiding centrum hemodialyse zonder EPO.
192068 Actieve centrum hemodialyse met EPO.
192069 Passieve centrum hemodialyse met EPO.
192070 Opleiding centrum hemodialyse met EPO.
192071 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname verwante donor.
192072 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname niet verwante donor.
192079 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, niet-verwante donor.
192080 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, navelstrengbloed.
192083 Stamcelmobilisatie en harvest autologe transplantatie.
192086 Stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032707).
192087 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032708).
192088 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname navelstrengbloed.
192089 Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032709).
192094 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, haplo-identieke verwante donor.
192095 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, HLA-identieke verwante donor.
192096 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, niet verwante donor.
192097 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, navelstrengbloed.
192098 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, HLA-identieke verwante donor.
192099 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, haplo-identieke verwante donor.
192101 Pre LTX.
192103 Nazorg levertransplantatie.
192107 Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192108 Partiële levertransplantatie ontvanger levende donor.
192109 Partiële levertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192111 Darmtransplantatie ontvanger.