Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
020107030 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
020107031 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
020107032 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker
020107033 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107034 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker
020107035 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107037 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
020107038 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
020107039 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker
020107040 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker
020107041 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker
020107042 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker
020107043 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij borstkanker
020107045 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker
020107047 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107048 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij borstkanker
020107052 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij borstkanker
020107053 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107054 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij borstkanker
020107055 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107056 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker
020107057 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij borstkanker
020108044 Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108045 Zeer uitgebreide operatie bij baarmoederhalskanker
020108046 Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108047 Uitgebreide operatie bij baarmoederhalskanker
020108048 Onderzoek tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108049 Onderzoek bij baarmoederhalskanker
020108050 Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108051 Operatie bij baarmoederhalskanker
020108053 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108054 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij baarmoederhalskanker
020108055 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108056 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij baarmoederhalskanker
020108058 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108059 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij baarmoederhalskanker
020108060 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108061 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij baarmoederhalskanker
020108063 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij baarmoederhalskanker
020108064 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederhalskanker
020108065 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108066 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederhalskanker
020108068 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108069 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij baarmoederhalskanker
020108070 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederhalskanker
020108071 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij baarmoederhalskanker
020108074 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
020108076 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
020108077 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij baarmoederhalskanker
020108078 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij baarmoederhalskanker
020108079 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij baarmoederhalskanker
020108080 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederhalskanker
020108081 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederhalskanker
020108082 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederhalskanker
020108085 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij baarmoederhalskanker
020108086 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij baarmoederhalskanker
020108087 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij baarmoederhalskanker
020108088 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederhalskanker
020108089 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederhalskanker
020108090 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederhalskanker
020108092 Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108093 Zeer uitgebreide operatie bij baarmoederkanker
020108094 Uitgebreide operatie en diagnostiek tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108095 Uitgebreide en diagnostiek operatie bij baarmoederkanker
020108096 Onderzoek tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108097 Onderzoek bij baarmoederkanker
020108099 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108100 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij baarmoederkanker
020108101 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108102 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij baarmoederkanker
020108104 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108105 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij baarmoederkanker
020108106 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108107 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij baarmoederkanker
020108109 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij baarmoederkanker
020108110 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederkanker
020108111 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108112 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij baarmoederkanker
020108114 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108115 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij baarmoederkanker
020108116 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij baarmoederkanker
020108117 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij baarmoederkanker
020108119 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
020108120 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
020108122 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
020108123 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij baarmoederkanker
020108124 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij baarmoederkanker
020108125 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij baarmoederkanker
020108126 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederkanker
020108127 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederkanker
020108128 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederkanker
020108131 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij baarmoederkanker
020108132 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij baarmoederkanker
020108133 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij baarmoederkanker
020108134 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij baarmoederkanker
020108135 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij baarmoederkanker
020108136 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederkanker
020108138 Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker
020108139 Zeer uitgebreide operatie bij eierstok/eileiderkanker
020108140 Uitgebreide operatie en diagnostiek tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker