Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
020110029 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110030 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110031 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110032 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110033 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110034 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110035 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110036 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110037 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110038 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij blaaskanker
020110039 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110040 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij blaaskanker
020110041 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110042 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij blaaskanker
020110043 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110044
020110045 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110046
020110047 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110048 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110049 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110050 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110051 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110052 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij blaaskanker
020110053 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110054 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij blaaskanker
020110055 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij blaaskanker
020110056 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
020110057 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
020110058 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110059 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110060 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110061 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110062 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
020110063 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
020110064 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij blaaskanker
020110065 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110066 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij blaaskanker
020110067 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110069 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
020110072 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
020110073 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
020110074 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110075 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij nier(en) of urineweg(en)
020110076 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij blaaskanker
020110077 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij blaaskanker
020110078 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110079 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110080 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110081 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij blaaskanker
020110083 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij blaaskanker
020110085 Ondersteunende/ palliatieve zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110087 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij blaaskanker
020110089 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110090 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij blaaskanker
020110095 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110096 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110100 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110101 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij blaaskanker
020110102 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname, met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij blaaskanker
020110103 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij blaaskanker
020110104 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110105 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110106 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname, met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110107 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110108 Operatief verwijderen van lymfeklieren met kijkoperatie in de buikholte en/of wegbranden van weefsel bij blaaskanker
020112004 Operatie aan de schildklier bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112005 Operatie aan de schildklier tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112006 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112008 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112009 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112010 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112011 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112012 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112013 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112014 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112015 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112016 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112017
020112018 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112019 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112020 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112021 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112022 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112023 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
020112024 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
020112025 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112026 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112027 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112028 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112030 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
020112032 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112033 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112034 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polibezoeken/consultaties op afstand/onderzoeken bij kanker aan schildklier/klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112035 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112036 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112038 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112039 Jodiumtherapie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112040 Jodiumtherapie bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling