Open data van de Nederlandse Zorgautoriteit

Deze website biedt zorg- en behandeldata die door Nederlandse ziekenhuizen zijn aangeleverd bij het dbc-informatiesysteem (DIS). Op deze site kunt u zien bij hoeveel patiënten bepaalde diagnoses worden gesteld, de bijbehorende zorgproducten en zorgactiviteiten en de landelijk gemiddelde verkoopprijs van alle zorgproducten. U kunt informatie zoeken per medisch specialisme, zorgactiviteit of zorgproduct.

Deze website bevat géén informatie over individuele patiënten en instellingen maar slechts generieke gegevens die door iedereen bij de NZa opvraagbaar zijn.

Met deze website wil de NZa inzicht geven in de zorg die in Nederland wordt geleverd. De NZa staat voor objectieve en transparante informatie over de zorg die binnen Nederlandse ziekenhuizen geleverd wordt en welke prijs daarvoor gemiddeld betaald wordt. Zo dragen wij bij aan betere, betaalbare en toetsbare zorg in Nederland.

Actuele informatie

De informatie op deze website wordt maandelijks geactualiseerd. De peildatum van de gepubliceerde gegevens is 1 juni 2024 .

Top 100 meest voorkomende diagnoses per specialisme

Jaar:
Op basis van: