Digitale toegankelijkheid

De NZa besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de NZa onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

Toegankelijke website

Wij streven ernaar dat onze websites voor alle doelgroepen van de NZa goed te gebruiken zijn en daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkseissen. Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Aanpak toegankelijke website

De NZa werkt op verschillende manieren aan een goede toegankelijkheid van haar websites:

Suggesties voor onze website

Mist u iets op onze website of heeft u suggesties hoe wij onze site verder kunnen verbeteren?
Wij horen dit graag. Mail het ons op webredactie@nza.nl.