DBC-zorgproduct 140301072

Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen of bij bloedplasmafiltratie/ -feresebehandeling

Jaar Gemiddelde verkoopprijs
2017 € 6.595,00
2018 € 6.845,00
2019 € 7.125,00
2020 € 7.310,00
2021 € 7.535,00
2022 € 7.945,00

Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:

2017

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0313 - Interne geneeskunde 323 - Acute nierinsufficiëntie zonder dialyse 1.895
0313 - Interne geneeskunde 599 - Overige systeemziekten, vasculitis nno 11
0313 - Interne geneeskunde 526 - Systemische vasculitis (PAN, Wegener, Churg Strauss) 9
0313 - Interne geneeskunde 722 - TTP (exclusief HUS) 7
0313 - Interne geneeskunde 301 - Glomerulonefritis/tubulo-interstitiële nefritis (niet in kader van systemische vasculitis) 3
0313 - Interne geneeskunde 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie 2
0313 - Interne geneeskunde 313 - HUS (exclusief TTP) 2
0313 - Interne geneeskunde 729 - Overige trombopenie nno 2
0313 - Interne geneeskunde 721 - ITP 1
0313 - Interne geneeskunde 749 - Overige hemorragische diathese obv stollingstoornis nno 1
0313 - Interne geneeskunde 421 - Urineweginfectie (exclusief urosepsis, inclusief prostatitis) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0531 - Multiple sclerose 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 1001 - Nervus Opticus 1

2018

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0313 - Interne geneeskunde 323 - Acute nierinsufficiëntie zonder dialyse 2.028
0313 - Interne geneeskunde 526 - Systemische vasculitis (PAN, Wegener, Churg Strauss) 14
0313 - Interne geneeskunde 722 - TTP (exclusief HUS) 5
0313 - Interne geneeskunde 301 - Glomerulonefritis/tubulo-interstitiële nefritis (niet in kader van systemische vasculitis) 4
0313 - Interne geneeskunde 599 - Overige systeemziekten, vasculitis nno 4
0313 - Interne geneeskunde 507 - Cryoglobulinemie 1
0313 - Interne geneeskunde 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie 1
0313 - Interne geneeskunde 399 - Overige nierziekten nno 1
0313 - Interne geneeskunde 706 - Verworven hemolytische anemie 1
0313 - Interne geneeskunde 313 - HUS (exclusief TTP) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0531 - Multiple sclerose 1

2019

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0313 - Interne geneeskunde 323 - Acute nierinsufficiëntie zonder dialyse 1.940
0313 - Interne geneeskunde 301 - Glomerulonefritis/tubulo-interstitiële nefritis (niet in kader van systemische vasculitis) 7
0313 - Interne geneeskunde 526 - Systemische vasculitis (PAN, Wegener, Churg Strauss) 6
0313 - Interne geneeskunde 313 - HUS (exclusief TTP) 6
0313 - Interne geneeskunde 722 - TTP (exclusief HUS) 2
0313 - Interne geneeskunde 599 - Overige systeemziekten, vasculitis nno 2
0313 - Interne geneeskunde 709 - Overige erytrocytaire afwijkingen nno 1
0313 - Interne geneeskunde 757 - CLL, Waldenström, Hairy cell leukemie 1
0313 - Interne geneeskunde 502 - Granulomateuze ontsteking nno 1
0313 - Interne geneeskunde 401 - Pneumonie nno 1
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1401 - Pneumonie 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0911 - Myasthenia gravis en myasthene syndromen 2
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0811 - Polyneuropathie infectieus (GBS/CIDP) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0531 - Multiple sclerose 1

2020

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0313 - Interne geneeskunde 323 - Acute nierinsufficiëntie zonder dialyse 1.888
0313 - Interne geneeskunde 526 - Systemische vasculitis (PAN, Wegener, Churg Strauss) 9
0313 - Interne geneeskunde 722 - TTP (exclusief HUS) 5
0313 - Interne geneeskunde 599 - Overige systeemziekten, vasculitis nno 2
0313 - Interne geneeskunde 301 - Glomerulonefritis/tubulo-interstitiële nefritis (niet in kader van systemische vasculitis) 2
0313 - Interne geneeskunde 706 - Verworven hemolytische anemie 1
0313 - Interne geneeskunde 313 - HUS (exclusief TTP) 1
0313 - Interne geneeskunde 311 - Hypertensie 1
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 751 - Acute pancreatitis 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0999 - Overige neuromusculaire aandoeningen 2
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0811 - Polyneuropathie infectieus (GBS/CIDP) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0531 - Multiple sclerose 1

2021

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0313 - Interne geneeskunde 323 - Acute nierinsufficiëntie zonder dialyse 1.653
0313 - Interne geneeskunde 526 - Systemische vasculitis (PAN, Wegener, Churg Strauss) 13
0313 - Interne geneeskunde 722 - TTP (exclusief HUS) 4
0313 - Interne geneeskunde 754 - Multipel myeloom/primaire amyloïdose 2
0313 - Interne geneeskunde 599 - Overige systeemziekten, vasculitis nno 2
0313 - Interne geneeskunde 502 - Granulomateuze ontsteking nno 1
0313 - Interne geneeskunde 507 - Cryoglobulinemie 1
0313 - Interne geneeskunde 313 - HUS (exclusief TTP) 1
0313 - Interne geneeskunde 301 - Glomerulonefritis/tubulo-interstitiële nefritis (niet in kader van systemische vasculitis) 1
0313 - Interne geneeskunde 739 - Overige verhoogde tromboseneiging 1

2022

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0313 - Interne geneeskunde 323 - Acute nierinsufficiëntie zonder dialyse 110
Terug