DBC-zorgproduct 990017018

Langdurige observatie en/of poliklinische behandeling en/of consultatie(s) op afstand bij een pasgeborene (neonatologie)

Jaar Gemiddelde verkoopprijs
2012 € 150,00
2013 € 190,00
2014 € 235,00
2015 € 290,00
2016 € 345,00
2017 € 370,00
2018 € 385,00
2019 € 400,00
2020 € 445,00
2021 € 470,00
2022 € 495,00
2023 € 655,00

Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:

2012

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 12.426
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 33
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 31
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 17
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7103 - Afwijkende CHT-screening 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7799 - Overige IC-indicaties 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8907 - Halscyste 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3324 - Refluxoesofagitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3317 - Koolhydraat intolerantie (oa. lactose-) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7289 - Syndromen, overige chromosomale 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7604 - Eetstoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6001 - Anemie, ijzergebrek 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7112 - Vroegtijdige puberteitsontwikkeling 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7711 - Trauma (thorax, buik, extremiteiten) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7501 - Inborn error of metabolism zonder retardatie (bv. vetzuuroxydatiestoornis, familiaire hypercholesterolemie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7107 - Hyperthyreoïdie (exclusief schilkliernodi) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3523 - Syncope / collaps / niet-epileptische aanvallen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3506 - Hoofdpijn (niet-migraineus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3508 - Intracraniële bloeding 1

2013

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 13.900
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 179
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 71
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 65
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 28
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 18
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 15
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - BRUE 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3506 - Hoofdpijn (niet-migraineus) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4112 - Urineweginfectie(s), geen anatomische afwijking 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3105 - Laryngitis subglottica 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7503 - Metabole ziekte 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3324 - Refluxoesofagitis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6001 - Anemie, ijzergebrek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3204 - BPD / CLD 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3304 - Coeliakie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3513 - Migraine 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3523 - Syncope / collaps / niet-epileptische aanvallen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7614 - Functionele klachten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7105 - Grote lichaamslengte 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4101 - Dysfunctional voiding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8914 - SIDS-protocol 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8901 - Adoptie kind (onderzoek) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7289 - Syndromen, overige chromosomale 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3102 - Adenoïdhypertrofie / otitis media met effusie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Obesitas 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8915 - Apneus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3323 - Pylorus-hypertrofie / -stenose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7605 - Encopresis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7612 - Slaapstoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7604 - Eetstoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7108 - Hypothyreoïdie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7112 - Vroegtijdige puberteitsontwikkeling 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4004 - Nefrotisch syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4005 - Nierinsufficiëntie, acute 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7504 - Afwijkende hielprik 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3321 - Parasitaire darminfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7601 - ADHD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4106 - Incontinentie, urine (anatomische afwijking) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7608 - Bedreigde ontwikkeling kind 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6204 - Recidiverende (BLW)infecties (onschuldig, peuterleeftijd) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3311 - Geprotraheerde diarree 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3302 - Appendicitis / appendiculair infiltraat 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3406 - Decompensatio cordis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5104 - Myalgie / arthralgie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 1

2014

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 12.750
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 157
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 37
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 37
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 37
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 32
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 17
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6007 - Trombose 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4112 - Urineweginfectie(s), geen anatomische afwijking 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5002 - Henoch-Schönlein 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7601 - ADHD 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5101 - Coxitis fugax 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3506 - Hoofdpijn (niet-migraineus) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6204 - Recidiverende (BLW)infecties (onschuldig, peuterleeftijd) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7504 - Afwijkende hielprik 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3408 - Myocarditis / cardiomyopathie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7704 - Bedreigde ademhaling/hartstilstand 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7103 - Afwijkende CHT-screening 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3304 - Coeliakie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3204 - BPD / CLD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5104 - Myalgie / arthralgie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6005 - ITP 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3311 - Geprotraheerde diarree 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3513 - Migraine 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8903 - Anafylactische reactie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7503 - Metabole ziekte 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3105 - Laryngitis subglottica 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Obesitas 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5005 - Reactieve artritis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4103 - Fluor vaginalis / vulvovaginitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7614 - Functionele klachten 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3201 - Aspiratie corpus alienum 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7108 - Hypothyreoïdie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8913 - Preoperatief onderzoek / screening 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6299 - Overige immunologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3321 - Parasitaire darminfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4101 - Dysfunctional voiding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4007 - Polyurie / polydipsie (oa. diabetes insipidus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4108 - Phimosis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3502 - Koortsconvulsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3518 - Retardatie (motorisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3523 - Syncope / collaps / niet-epileptische aanvallen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4102 - Enuresis nocturna 1

2015

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 12.759
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 172
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 151
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 55
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 46
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 18
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 17
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 16
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 16
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6007 - Trombose 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - BRUE 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7601 - ADHD 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6204 - Recidiverende (BLW)infecties (onschuldig, peuterleeftijd) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7504 - Afwijkende hielprik 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3511 - Meningitis / encefalitis (CZS-infectie) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3518 - Retardatie (motorisch) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3105 - Laryngitis subglottica 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7114 - Diabetes mellitus overig 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3506 - Hoofdpijn (niet-migraineus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7503 - Metabole ziekte 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Obesitas 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3324 - Refluxoesofagitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3205 - Cystic fibrosis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4112 - Urineweginfectie(s), geen anatomische afwijking 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7712 - Verbranding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3507 - Hydrocefalus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6005 - ITP 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3304 - Coeliakie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8915 - Apneus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7103 - Afwijkende CHT-screening 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3515 - Neuromusculaire aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6001 - Anemie, ijzergebrek 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3523 - Syncope / collaps / niet-epileptische aanvallen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7108 - Hypothyreoïdie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7608 - Bedreigde ontwikkeling kind 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3513 - Migraine 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4102 - Enuresis nocturna 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7605 - Encopresis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3316 - Invaginatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7808 - Stomatitis 1

2016

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 12.803
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 219
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 167
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 103
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 60
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 34
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 31
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3518 - Retardatie (motorisch) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5102 - Congenitale heupdysplasie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3507 - Hydrocefalus 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7605 - Encopresis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7504 - Afwijkende hielprik 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3513 - Migraine 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7801 - Exanthemateuze infectieziekte (viraal) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3515 - Neuromusculaire aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3523 - Syncope / collaps / niet-epileptische aanvallen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6001 - Anemie, ijzergebrek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4101 - Dysfunctional voiding 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6004 - Hemofilie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6007 - Trombose 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7203 - Schisis (cheilo, gnatho, palato) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7108 - Hypothyreoïdie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4103 - Fluor vaginalis / vulvovaginitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7601 - ADHD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7805 - Lymfadenitis / lymfadenopathie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Obesitas 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7608 - Bedreigde ontwikkeling kind 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7115 - Disorder of sexdevelopment (m.u.v. Adrenogenitaal syndroom en pubertas tarda) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3108 - Sinusitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5004 - Kawasaki 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3201 - Aspiratie corpus alienum 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3305 - Cyclisch braken 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3510 - Macrocefalie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6116 - Maligniteit nier 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6201 - IgA- en/of IgG-subklasse deficiëntie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3502 - Koortsconvulsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7614 - Functionele klachten 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4110 - Pyelonefritis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3304 - Coeliakie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3517 - Retardatie (mentaal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7808 - Stomatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7711 - Trauma (thorax, buik, extremiteiten) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6005 - ITP 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3408 - Myocarditis / cardiomyopathie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7399 - Overige oogaandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5104 - Myalgie / arthralgie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6299 - Overige immunologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4102 - Enuresis nocturna 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3105 - Laryngitis subglottica 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3511 - Meningitis / encefalitis (CZS-infectie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7301 - Congenitale oogafwijkingen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7106 - Gynecomastie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3325 - Short bowel syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8919 - Atopisch syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7105 - Grote lichaamslengte 1

2017

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 12.547
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 170
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 121
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 86
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 77
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 39
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 29
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 23
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 21
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 17
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 16
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7504 - Afwijkende hielprik 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3311 - Geprotraheerde diarree 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3304 - Coeliakie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7203 - Schisis (cheilo, gnatho, palato) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7614 - Functionele klachten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7503 - Metabole ziekte 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4110 - Pyelonefritis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7605 - Encopresis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7111 - Pubertas tarda 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3515 - Neuromusculaire aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8915 - Apneus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6204 - Recidiverende (BLW)infecties (onschuldig, peuterleeftijd) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3518 - Retardatie (motorisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3325 - Short bowel syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8919 - Atopisch syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4101 - Dysfunctional voiding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - BRUE 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7114 - Diabetes mellitus overig 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3501 - Cerebraal infarct 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7811 - VZV-infecties 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3108 - Sinusitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Obesitas 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7105 - Grote lichaamslengte 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7711 - Trauma (thorax, buik, extremiteiten) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4112 - Urineweginfectie(s), geen anatomische afwijking 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3312 - Hepatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5102 - Congenitale heupdysplasie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3204 - BPD / CLD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7801 - Exanthemateuze infectieziekte (viraal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3517 - Retardatie (mentaal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3322 - Peuterdiarree 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3511 - Meningitis / encefalitis (CZS-infectie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7808 - Stomatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 1

2018

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 12.123
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 197
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 105
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 36
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 31
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 24
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 23
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 21
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 19
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 15
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 15
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4108 - Phimosis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7203 - Schisis (cheilo, gnatho, palato) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7704 - Bedreigde ademhaling/hartstilstand 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7503 - Metabole ziekte 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - BRUE 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4110 - Pyelonefritis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3312 - Hepatitis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3201 - Aspiratie corpus alienum 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7608 - Bedreigde ontwikkeling kind 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7712 - Verbranding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8907 - Halscyste 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3323 - Pylorus-hypertrofie / -stenose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6120 - Kiemceltumoren/gonadale tumoren 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3325 - Short bowel syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3517 - Retardatie (mentaal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7111 - Pubertas tarda 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7105 - Grote lichaamslengte 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7107 - Hyperthyreoïdie (exclusief schilkliernodi) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3311 - Geprotraheerde diarree 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3508 - Intracraniële bloeding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3304 - Coeliakie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7115 - Disorder of sexdevelopment (m.u.v. Adrenogenitaal syndroom en pubertas tarda) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5106 - Pectus carinatum / excavatum 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3511 - Meningitis / encefalitis (CZS-infectie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6299 - Overige immunologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3205 - Cystic fibrosis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7605 - Encopresis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3322 - Peuterdiarree 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5101 - Coxitis fugax 1

2019

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 13.023
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 112
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 108
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 60
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 43
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 35
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 23
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 21
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 20
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 19
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 16
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 15
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7203 - Schisis (cheilo, gnatho, palato) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7704 - Bedreigde ademhaling/hartstilstand 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - BRUE 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7301 - Congenitale oogafwijkingen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4108 - Phimosis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7503 - Metabole ziekte 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3512 - Microcefalie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7399 - Overige oogaandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7108 - Hypothyreoïdie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3325 - Short bowel syndroom 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8915 - Apneus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7205 - Syndromen, geslachtschromosomale 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6120 - Kiemceltumoren/gonadale tumoren 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7107 - Hyperthyreoïdie (exclusief schilkliernodi) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3205 - Cystic fibrosis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5102 - Congenitale heupdysplasie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3105 - Laryngitis subglottica 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3508 - Intracraniële bloeding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3510 - Macrocefalie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3517 - Retardatie (mentaal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3204 - BPD / CLD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7112 - Vroegtijdige puberteitsontwikkeling 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6204 - Recidiverende (BLW)infecties (onschuldig, peuterleeftijd) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7808 - Stomatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6299 - Overige immunologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3312 - Hepatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7712 - Verbranding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3502 - Koortsconvulsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 1

2020

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 14.295
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 124
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 48
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 48
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 43
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 40
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 35
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 22
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 21
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 20
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 19
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 18
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 18
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 17
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3512 - Microcefalie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5102 - Congenitale heupdysplasie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7503 - Metabole ziekte 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7115 - Disorder of sexdevelopment (m.u.v. Adrenogenitaal syndroom en pubertas tarda) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7203 - Schisis (cheilo, gnatho, palato) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7704 - Bedreigde ademhaling/hartstilstand 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4108 - Phimosis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7504 - Afwijkende hielprik 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3312 - Hepatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7604 - Eetstoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6004 - Hemofilie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7289 - Syndromen, overige chromosomale 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6120 - Kiemceltumoren/gonadale tumoren 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7801 - Exanthemateuze infectieziekte (viraal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8915 - Apneus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7301 - Congenitale oogafwijkingen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7399 - Overige oogaandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3204 - BPD / CLD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 1

2021

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 15.618
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 133
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 126
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 45
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 39
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 25
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 21
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 19
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 17
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 16
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 16
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 15
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7704 - Bedreigde ademhaling/hartstilstand 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - BRUE 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7301 - Congenitale oogafwijkingen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7504 - Afwijkende hielprik 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7289 - Syndromen, overige chromosomale 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7203 - Schisis (cheilo, gnatho, palato) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3311 - Geprotraheerde diarree 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3512 - Microcefalie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6005 - ITP 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3510 - Macrocefalie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6123 - Histiocytose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4108 - Phimosis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7115 - Disorder of sexdevelopment (m.u.v. Adrenogenitaal syndroom en pubertas tarda) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6004 - Hemofilie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4112 - Urineweginfectie(s), geen anatomische afwijking 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3205 - Cystic fibrosis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4006 - Nierinsufficiëntie, chronische 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6299 - Overige immunologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7399 - Overige oogaandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3507 - Hydrocefalus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3307 - Fissura ani 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3305 - Cyclisch braken 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6007 - Trombose 1

2022

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 14.581
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 154
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 58
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 55
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 30
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 27
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 24
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 23
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 19
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 11
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7704 - Bedreigde ademhaling/hartstilstand 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3512 - Microcefalie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4108 - Phimosis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7802 - HIV / AIDS 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7701 - Bijna-verdrinking / hypothermie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - BRUE 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5106 - Pectus carinatum / excavatum 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7808 - Stomatitis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7712 - Verbranding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7203 - Schisis (cheilo, gnatho, palato) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9998 - ICC 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7404 - Naevoïde afwijkingen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3105 - Laryngitis subglottica 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7105 - Grote lichaamslengte 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7608 - Bedreigde ontwikkeling kind 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6004 - Hemofilie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3515 - Neuromusculaire aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7289 - Syndromen, overige chromosomale 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3507 - Hydrocefalus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3109 - Allergische aandoeningen luchtwegen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3315 - Irritable bowel syndrome (IBS) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7805 - Lymfadenitis / lymfadenopathie 1

2023

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 8.179
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 97
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 35
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 17
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 16
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4099 - Overige nefrologische aandoeningen 14
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4105 - Hypospadie / epispadie 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3313 - Icterus (zuigeling) 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9901 - Diagnose niet te bepalen 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4114 - Verwijde urinewegen (ook prenataal) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4199 - Overige urologische aandoeningen 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7704 - Bedreigde ademhaling/hartstilstand 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3318 - Lever- en galblaasziekten (overige) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7703 - Respiratoire insufficiëntie (beademingsindicatie) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3402 - Cor vitium, cyanotisch 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7705 - Sepsis / shock (oa. meningokokken) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3403 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch belangrijk 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8912 - Medebehandeling: voeding / vochtbeleid / antibiotica / pijnbestrijding 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3411 - Screening cardiale problemen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7205 - Syndromen, geslachtschromosomale 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7102 - Adrenogenitaal syndroom 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6007 - Trombose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7108 - Hypothyreoïdie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3512 - Microcefalie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4108 - Phimosis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7106 - Gynecomastie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3312 - Hepatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4113 - Urineweginfectie(s), anatomische afwijking (VUR etc.) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3405 - Cor vitium, postcardiochirurgisch 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6006 - Stollingsstoornissen (overige) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3502 - Koortsconvulsie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4102 - Enuresis nocturna 1
Terug