Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
192080 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, navelstrengbloed.
192083 Stamcelmobilisatie en harvest autologe transplantatie.
192086 Stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032707).
192087 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032708).
192088 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname navelstrengbloed.
192089 Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032709).
192094 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, haplo-identieke verwante donor.
192095 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, HLA-identieke verwante donor.
192096 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, niet verwante donor.
192097 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, navelstrengbloed.
192098 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, HLA-identieke verwante donor.
192099 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, haplo-identieke verwante donor.
192101 Pre LTX.
192103 Nazorg levertransplantatie.
192107 Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192108 Partiële levertransplantatie ontvanger levende donor.
192109 Partiële levertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192111 Darmtransplantatie ontvanger.
192112 Niertransplantatie ontvanger levende donor.
192113 Niertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192114 Lever- en niertransplantatie ontvanger mbv postmortale donor.
192115 Lever-, darm- en pancreastransplantatie ontvanger.
192116 Transplantectomie.
192118 Lever- en pancreastransplantatie ontvanger.
192131 Voorbereiding chronische thuisbeademing.
192132 Begeleiding chronische thuisbeademing, 1 apparaat.
192133 Begeleiding chronische thuisbeademing, 1 apparaat, complex (0 - 16 jaar of volwassenen met ALS/PSMA).
192134 Begeleiding chronische thuisbeademing, meer dan 1 apparaat.
192135 Instellen op beademing incl. overstappen op andere beademingswijze cq. ander type beademingsapparatuur.
192136 Instellen op beademing incl. overstappen op andere beademingswijze cq. ander type beademingsapparatuur, complex (kind 0-16 jaar of volwassenen met ALS/PSMA).
192137 Chronische beademing bijstellen, excl. overstappen op andere beademingswijze c.q. ander type beademingsapparatuur.
192138 Klinisch verblijf chronische beademing op sociaal maatschappelijke indicatie.
192180 Traject 1 epilepsiechirurgie volwassenen operatie zonder chronische corticografie.
192181 Traject 2 epilepsiechirurgie volwassenen operatie met GRID.
192183 Traject 1 epilepsiechirurgie kinderen operatie zonder chronische corticografie.
192184 Traject 2 epilepsiechirurgie kinderen operatie met GRID.
192186 Behandeling van CF-patiënten (vanaf 18 jaar) aan wie continue/chronische zorg wordt geboden gedurende het jaar. Behandeling vindt plaats door een CF-team.
192187 Behandeling van CF-patiënten (tot 18 jaar) aan wie continue/chronische zorg wordt geboden gedurende het jaar. Behandeling vindt plaats door een CF-team.
192201 Pre-ok onderz. bij epi.chir., epi.inst.
192202 WADA-test bij epi.chir., epi-inst.
192203 Nazorg bij epi.chir., epi-inst.
193011 Poliklinische longrevalidatie.
193014 Poliklinische longrevalidatie bij een groep.
193111 Intakecontact (revalidatiecentra)
193113 FIT-module < 10 sessies (revalidatiecentra)
193115 PEP-module (revalidatiecentra)
193121 Intakecontact (ziekenhuizen)
193122 Informatiemodule (ziekenhuizen)
193123 FIT-module < tien sessies (ziekenhuizen)
193124 FIT-module > tien sessies (ziekenhuizen)
193125 PEP-module (ziekenhuizen)
193126 Intakecontact ten behoeve van hartrevalidatie.
193127 Informatiemodule.
193128 FIT-module < tien sessies.
193129 FIT-module > tien sessies.
193130 PEP-module.
193140 Behandelsessie FIT - in het kader van FIT module hartrevalidatie.
193141 Behandelsessie PEP - in het kader van PEP module hartrevalidatie.
193900 SKION stratificatie - licht behandelprotocol.
193901 SKION stratificatie - medium behandelprotocol.
193902 SKION stratificatie - zwaar behandelprotocol.
193903 SKION stratificatie - follow up.
193904 SKION stratificatie - oncologische behandeling in afwachting van SKION stratificatie.
193905 Uitgebreide diagnostiek door kinderoncoloog bij verdenking op maligniteit.
194176 Neuropsychologisch onderzoek in combinatie met electro-encefalografie (EEG), registratie vanaf 6 uur.
194178 Invasief onderzoek bij epilepsiechirurgie - neuropsycholoog.
194800 Polikliniekbezoek - geriatrische revalidatie.
194801 Huisbezoek - geriatrische revalidatie.
194803 Dagbehandeling - geriatrische revalidatie.
194804 Verpleegdag - geriatrische revalidatie.
194805 Ambulante behandeldag - geriatrische revalidatie.
194809 Afwezigheidsdag - geriatrische revalidatie.
194814 Beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert - triage - geriatrische revalidatie.
194815 Beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert - patiëntgebonden handelen (exclusief triage, zie 194814) - geriatrische revalidatie.
194816 Fysiotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194817 Ergotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194818 Logopedie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194819 Maatschappelijk werk - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194820 Psychologie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194822 Activiteiten begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194823 Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194825 Hydrotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194826 Diëtetiek - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194827 Muziektherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194828 Psychologisch medewerker - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194829 Cognitief trainer - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194830 Therapie assistenten - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194831 Geestelijke verzorging - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194832 Transmurale begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194833 Cesar / Mensendieck oefentherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194837 Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - geriatrische revalidatie.
194838 Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - geriatrische revalidatie.
194839 Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning - geriatrische revalidatie.
194840 Klinische verpleging - infusies verzorgen - geriatrische revalidatie.
194841 Klinische verpleging - voedingsondersteuning - geriatrische revalidatie.
194842 Klinische verpleging - begeleiding gedragsproblematiek - geriatrische revalidatie.
199872 Plaatsing monofocaal torische in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog).
199905 Plaatsen nieuwe mammaprothese op verzoek van patiënt en hieraan gerelateerde zorg, nadat oude prothese op medische indicatie verwijderd is.