Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
030569 Cryolaesie van het ganglion sphenopalatinum, onder beeldvormende techniek.
030570 Percutane chordotomie, onder beeldvormende techniek.
030574 Anesthesie bij tweede of volgende herhaling alcoholinjectie van de hypophyse.
030575 Therapeutische epiduroscopie (exclusief enkel inbrengen epiduraal katheter, epiduraal injectie of epidurale bloodpatch).
030580 Neurolytisch thoracaal symphaticusblok, onder beeldvormende techniek.
030581 Neurolytisch splanchnicusblok, onder beeldvormende techniek.
030582 Anesthesie bij splanchnicusblok.
030583 Neurolytisch lumbaal sympathicusblok, onder beeldvormende techniek.
030584 Diagnostische epiduroscopie.
030585 Inbrengen getunnelde epiduraal- of spinaalkatheter.
030586 Mannitol infusie via centrale lijn (minimaal 4 dagen).
030587 Carnitine infusie therapie.
030588 Ketamine infusie therapie.
030589 Behandeling met capsaïcine huidpleister.
030590 Intradiscale elektrothermische annuloplasty (IDET, zie 030594 voor biaccuplasty).
030591 Thermolaesie ganglion stellatum.
030592 Thermolaesie ganglion sphenopalatinum.
030593 Anesthesie bij blokkade ganglion sphenopalatinum.
030595 Radiofrequente behandeling SI gewricht.
030599 Conservatieve behandeling sympathisch reflex dystrofie (medicamenteuze behandeling, spalktherapie).
030613 Endoscopische subtotale strumectomie (oa. MIVAT).
030615 Endoscopische totale strumectomie (oa. MIVAT).
030616 Subtotale strumectomie, open procedure (zie 030613 voor endoscopisch).
030617 Totale strumectomie, open procedure (zie 030615 voor endoscopisch).
030618 Extirpatie van een of meerdere nodi uit de schildklier.
030660 Endoscopische exploratie of verwijderen autotransplantaat glandulae parathyreoidiae.
030661 Extirpatie van een of meerdere tumoren, uitgaande van de glandulae parathyreoideae, open procedure (zie 030662 voor endoscopisch).
030662 Endoscopische extirpatie van een of meerdere tumoren, uitgaande van de glandulae parathyreoideae (zie 030661 voor open procedure).
030682 Re-exploratie glandulae parathyreoideae, inclusief sternotomie.
030700 Bijnier operatie, open procedure (zie 030701 voor laparoscopisch) (excl. resectie bijnier, met of zonder excisie omliggend weefsel, zie 030702).
030701 Laparoscopische bijnier operatie (zie 030700 voor open procedure) (excl. laparoscopische resectie bijnier, met of zonder excisie omliggend weefsel, zie 030703).
030702 Resectie bijnier, met of zonder excisie omliggend weefsel, open procedure (zie 030703 voor laparoscopisch).
030703 Laparoscopische resectie bijnier, met of zonder excisie omliggend weefsel (zie 030702 voor open procedure).
030742 Partiële of totale hypofysectomie transcranieel (zie 030743 voor transsfenoïdale benadering hypofyse).
030743 Partiële of totale hypofysectomie transsfenoïdaal (zie 030189 voor transcraniële benadering hypofyse).
030803 Operatieve decompressie van de orbita zonder orbitotomie (laterale orbitotomie zie 030804, anterieure orbitotomie zie 030805).
030804 Laterale orbitotomie.
030805 Anterieure orbitotomie.
030821 Exenteratio orbitae.
030823 Orbitectomie (operatief verwijderen afwijking(en) uit de orbita inclusief verwijderen (delen van) de benige oogkas), excl. transcraniële benadering (zie 030189).
030825 Biopsie orbita.
030826 Verwijderen plombe/explant na ablatiochirurgie.
030831 Reconstructie orbita m.b.v. gevasculariseerd bot transplantaat.
030832 Reconstructie orbita m.b.v. vrij bot transplantaat.
030851 Operatieve behandeling orbita bodemfractuur.
030895 Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen (exclusief intra-oculaire laserbehandeling 030896, 030897, 030898, 030899).
030896 Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. focale laserbehandeling.
030897 Coagulatie van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. panretinale laserbehandeling.
030898 Behandeling van intra-oculaire aandoeningen met een YAG-laser (excl. 030899, zie 031230 voor operatief verwijderen nastaar).
030899 YAG-laser vitreolysis (floaterectomie).
030901 Foto-dynamische therapie, subretinaal.
030909 Enucleatio bulbi.
030914 Evisceratio bulbi.
030915 Plaatsen van een secundair oogbol implantaat.
030920 Primaire behandeling van ernstige perforerende verwondingen van de oogbol inclusief herstel van irisprolaps.
030931 Verwijdering van een of meerdere intra-oculaire corpora aliena.
030941 Scheelzien operatie (voor operatie van schuine oogspieren zie 030942, voor operaties van paralytische vormen zie 030943, voor vier spieren operatie zie 030989).
030942 Scheelzienoperatie schuine oogspieren (voor operaties van paralytische vormen zie 030943, voor vier spieren operatie zie 030989, voor overige operaties zie 030941).
030943 Scheelzienoperatie paralytisch (voor operatie van schuine oogspieren zie 030942, voor vier spieren operatie zie 030989, voor overige operaties zie 030941).
030944 Scheelzienoperatie regulier (voor operatie van schuine of verticale rechte oogspieren zie 030945, operaties van verlittekende of paralytische vormen zie 030946, vier spieren operatie zie 030989).
030945 Scheelzienoperatie schuine of verticale rechte oogspieren (voor operaties verlittekende of paralytische vormen zie 030946, vier spieren operatie zie 030989, reguliere operatie zie 030944).
030946 Scheelzienoperatie bij verlittekende oogspieren of paralytisch (voor operatie schuine of verticale rechte oogspieren zie 030945, vier spieren operatie zie 030989, reguliere operatie zie 030944).
030989 Vier spieren operatie (voor operatie van schuine of verticale rechte oogspieren zie 030945, voor operaties van verlittekende of paralytische vormen zie 030946, voor reguliere operatie zie 030944).
031013 Verwijderen van een of meerdere tumoren van de cornea met plastiek.
031014 Verwijdering van een of meerdere tumoren van de cornea zonder plastiek.
031019 Overhechting ulcus cornea.
031020 Hoornvlieshechting.
031032 Perforerende hoornvliestransplantatie (full thickness graft, penetrerende keratoplastiek (PKP)).
031033 Voorste lamellaire hoornvliestransplantatie (diepe anterieure lamellaire keratoplastiek (DALK)).
031034 Achterste lamellaire hoornvliestransplantatie (posterieure lamellaire keratoplastiek (PLK), o.a. DLEK, DSEK).
031041 Verwijdering van een of meerdere corpora aliena, behandeling van een combustio, erosie of etsing van hoornvlies of bindvlies.
031043 Tatoeage van het hoornvlies.
031044 Natrium-EDTA spoeling van het hoornvlies.
031045 Herstel operatie corneaflap.
031046 Corneale collageen cross-linking (CXL).
031048 Phototherapeutische keratectomie (PTK).
031049 Photorefractieve keratectomie (PRK).
031050 Laser assisted in situ keratomileusis (LASIK).
031051 Plaatsen intrastromale corneale ringsegmenten (ICR).
031052 Laser assisted epithelial keratomileusis (LASEK).
031054 Refractieve lenticule extractie (ReLEx, SMILE).
031071 Behandeling met radioactieve plaque op de sclera.
031072 Sclerahechting.
031122 Verwijdering van iriscyste of iristumor.
031128 Chirurgische iridotomie of iridectomie (voor laser variant zie 030896 of 030898).
031130 Herstel iridodialysis.
031131 Herstel prolapsus iridis.
031133 Maken van nieuwe pupil-opening, diaphragmectomie.
031137 Needling filterblaas (bleb).
031138 Glaucoom operatie (voor goniotomie zie 031140, voor filtrerende operatie met plaatsen van filterimplant zie 031139).
031139 Filtrerende operatie voorste oogkamer met plaatsen filterimplant (voor goniotomie zie 031140, voor overige glaucoomoperaties zie 031138).
031140 Goniotomie (voor filtrerende operatie voorste oogkamer met plaatsen filterimplant zie 031139, voor overige glaucoomoperaties zie 031138).
031144 Verwijderen corpus alienum uit voorste oogkamer.
031145 Spoelen voorste oogkamer.
031151 Losmaken iris van cornea, inclusief een eventuele iridectomie.
031201 Nastaardiscisie, operatief verwijderen nastaar (zie 030898 voor behandeling van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. YAG-laser).
031230 Nastaardiscisie, operatief verwijderen nastaar (zie 030898 voor behandeling van intra-oculaire aandoeningen d.m.v. YAG-laser).
031241 Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens (zie 031242 voor m.b.v. niet standaard materialen, of uitgevoerd in amblyogene leeftijd).
031242 Cataractoperatie extracapsulair, met inbrengen van kunststoflens, m.b.v. niet standaard materialen of technieken, of uitgevoerd in de amblyogene leeftijd.
031243 Verwijdering van geluxeerde lens.