Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
991516023 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een groeiachterstand (bij kind)
991516024 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516025 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516026 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp met sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderen
991516027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516028 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516029
991516030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een groeiachterstand (bij kind)
991516031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)
991516032 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een groeiachterstand (bij kind)
991516033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (bij kind)
991516034 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516035 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516036
991516037 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp zonder sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderen
991516038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516040 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516042 1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (kind)
991516043 Behandeling/onderzoek en/of meer dan 2 polibezoeken/consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij stoornis hormoonproductie bijnieren/- in geslachtsontwikkeling/afwijkende CHT-screening (bij kind)
991516044 Behandeling/onderzoek of meer dan 2 polibezoeken/consult. op afstand of dagbeh. + bijzondere activiteiten bij stoornis hormoonproductie bijnieren/- geslachtsontwikkeling/afwijking CHT-screening (kind)
991516046 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (bij kind)
991516047 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516049 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516051 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516052
991516053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516054 Plaatsen sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516055 Begeleiden van patiënten met een insulinepomp en een sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516056 Begeleiden van patiënten met een insulinepomp bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516057 Begeleiden van patiënten met een sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516058 Plaatsen sensor (RT-CGM) bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516059 Begeleiden van patiënten met een sensor (RT-CGM) bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991630002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630003 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630004 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630005 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630006 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630012 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630013 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630014 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630015 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630016 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630021 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630022 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630023 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630024 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630025 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630026 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij bloeding of verstopping bloedvaten in de hersenen (kind)
991630029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630034 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630035 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630036 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630037 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630038 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630039 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630040 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630041 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630042 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630044 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630045 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630046 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630047 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630048 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630049 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630050 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630051 Behandeling/onderzoek en/of meer dan 2 polibezoeken/consult. op afstand of 1 dagbehandeling + bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling/spasticiteit/stoornis houding/- beweging (kind)
991630052 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij achterstand in ontwikkeling/spasticiteit/stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630055 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630056 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630057 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630058 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630059 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630060 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630061 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630062 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630063 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630064 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630065 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630069 Meer dan 6 polibezoeken/consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling + bijzonder(e) onderzoek(en) of CNL-zorg bij achterstand in ontwikkeling/spasticiteit/stoornis houding/- beweging (kind)
991630070 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling of CNL-zorg bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991900003 Evenwichtsonderzoek bij duizeligheid
991900004 Onderzoek en/of behandeling binnen 4 domeinen bij een stoornis in spraak/ taal
991900005 Gehooronderzoek 4 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900006 Onderzoek en/of behandeling binnen 3 domeinen bij een stoornis in spraak/ taal
991900007 Gehooronderzoek 3 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900008 Onderzoek en/of behandeling binnen 2 domeinen bij een stoornis in spraak/ taal
991900009 Gehooronderzoek 2 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis