Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
990916034 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een open ruggetje (bij kinderen)
990916037 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een open ruggetje (bij kinderen)
990916038 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)
990916039 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)
990916040 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)
990916046 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
990916047 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
990916048 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
990916049 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
990916050 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
990916051 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
990916053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open ruggetje (bij kinderen)
990916054 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open ruggetje (bij kinderen)
990916055 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een open ruggetje (bij kinderen)
990916057 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)
990916058 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)
990916059 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)
990916062 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
990916063 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)
991016004 Meer dan 5 dagbehandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016005 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016009 Meer dan 5 dagbehandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016012 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016013 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016014 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen met bijzondere activiteiten bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016015 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016016 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016017 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016018 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016020 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)
991016023 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016024 Meer dan 6 polibezoeken/consultaties op afstand en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen met bijzondere activiteiten bij allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met/zonder benauwdheid (bij kind)
991016025
991016026 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)
991016028 Behandeling/onderzoek en/of 3-6 polibezoeken/consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met/zonder benauwdheid (kind)
991116004 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116005 Meer dan zes medebehandelingsdagen bij een infectieziekte (bij kind)
991116006 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectieziekte (bij kind)
991116007 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116010 Meer dan 1 dagbehandeling bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116012 3 tot maximaal zes medebehandelingsdagen bij een infectieziekte (bij kind)
991116013 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectieziekte (bij kind)
991116014 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectieziekte (bij kind)
991116016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116019 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116020 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)
991116021 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116022 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116023 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116024 1 of 2 medebehandelingsdagen bij een infectieziekte (bij kind)
991116025 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116026 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectieziekte (bij kind)
991116029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een infectieziekte (bij kind)
991116030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectieziekte (bij kind)
991116031 Kopiëren van DNA bij HIV/ AIDS (bij kind)
991116033 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij HIV/ AIDS (bij kind)
991216004 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216005 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216007 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
991216008 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
991216009 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216010 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
991216011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
991216013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216014 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening
991216015 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening
991216016 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
991216017 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
991216019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216020 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216021 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bedreigde ontwikkeling kind
991216022 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
991216023 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
991216024 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216025 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216026 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216027 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met specifieke activiteiten bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216028 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216031 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216033 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216034 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991316004 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij downsyndroom (bij kind)