Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
991216022 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
991216023 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
991216024 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216025 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216026 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216027 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met specifieke activiteiten bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216028 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)
991216031 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216033 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991216034 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind
991316004 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij downsyndroom (bij kind)
991316007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij downsyndroom (bij kind)
991316008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316010 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316012 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij downsyndroom (bij kind)
991316014 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316015 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316016 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren afwijking (bij kind)
991316017 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij downsyndroom (bij kind)
991316022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij downsyndroom (bij kind)
991316023 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij downsyndroom (bij kind)
991316024
991316025 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316028 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316029 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991416004 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij reuma (bij kind)
991416005 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij reuma (bij kind)
991416007 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij reuma (bij kind)
991416008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij reuma (bij kind)
991416009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij reuma (bij kind)
991416010 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416012 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416013 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij reuma (bij kind)
991416014 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij reuma (bij kind)
991416015 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416016 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416017 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416018 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416020 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij reuma (bij kind)
991416021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij reuma (bij kind)
991416022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij reuma (bij kind)
991416024 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416025 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991516003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516004 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij vetzucht (bij kind)
991516005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij vetzucht (bij kind)
991516006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516007 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht (bij kind)
991516014 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij vetzucht (bij kind)
991516015
991516016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516020 Jodiumtherapie met maximaal 2 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516021 Jodiumtherapie met meer dan 2 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516022 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)
991516023 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een groeiachterstand (bij kind)
991516024 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516025 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516026 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp met sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderen
991516027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516028 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516029
991516030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een groeiachterstand (bij kind)
991516031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)
991516032 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een groeiachterstand (bij kind)
991516033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (bij kind)
991516034 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516035 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516036
991516037 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp zonder sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderen
991516038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516040 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516042 1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (kind)
991516043 Behandeling/onderzoek en/of meer dan 2 polibezoeken/consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij stoornis hormoonproductie bijnieren/- in geslachtsontwikkeling/afwijkende CHT-screening (bij kind)
991516044 Behandeling/onderzoek of meer dan 2 polibezoeken/consult. op afstand of dagbeh. + bijzondere activiteiten bij stoornis hormoonproductie bijnieren/- geslachtsontwikkeling/afwijking CHT-screening (kind)
991516046 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (bij kind)
991516047 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516049 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516051 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516052
991516053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte), bij kind