Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
991900011 Onderzoek en/of behandeling binnen 1 domein bij een stoornis in spraak/ taal
991900013 Gehooronderzoek 1 domein bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900014 Onderzoek en/of behandeling van meer dan 8 uur bij een stoornis in spraak/ taal
991900015 Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900016 Onderzoek en/of behandeling van 3 tot 8 uur bij een stoornis in spraak/ taal
991900017 Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 3 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900018 Onderzoek en/of behandeling van 1 tot 3 uur bij een stoornis in spraak/ taal
991900019 Onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 1 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900020 Onderzoek en/of behandeling van meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900021 Onderzoek en/of behandeling binnen meer dan 3 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900022 Onderzoek en/of behandeling van 3 tot 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900023 Onderzoek en/of behandeling binnen 3 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900024 Onderzoek en/of behandeling binnen 2 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900025 Onderzoek en/of behandeling van 1 tot 3 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900026 Onderzoek en/of behandeling binnen 1 domein bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
998418005 Meer dan 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418008 Meer dan 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
998418009 92 tot maximaal 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418014 92 tot maximaal 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
998418015 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418016 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
998418017 29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 39 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418018 29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 27 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418020 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 20 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418022 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met maximaal 39 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418024 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 14 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418026 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met maximaal 27 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418027 Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 7 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418029 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met maximaal 20 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418030 Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 5 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418032 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met maximaal 14 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418034 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met maximaal 7 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418036 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met maximaal 5 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418037 Meer dan 133 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418038 92 tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 110 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418039 92 tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 110 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418041 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 107 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418042 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 75 uren tot maximaal 107 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418043 Opname in een instelling van 57 tot maximaal 91 dagen met maximaal 75 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418045 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met meer dan 84 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418046 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met 52 tot maximaal 84 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418047 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met 39 tot maximaal 52 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418048 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met meer dan 58 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418049 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met 26 tot maximaal 58 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418050 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met 20 tot maximaal 26 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418051 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met meer dan 45 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418052 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met 13 tot maximaal 45 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418053 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met 7 tot maximaal 13 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418054 Meer dan 133 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
998418055 92 tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 76 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418056 92 tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 76 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418058 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 75 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418059 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 52 uren tot maximaal 75 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418060 Opname in een instelling van 57 tot maximaal 91 dagen met maximaal 52 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418062 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met meer dan 59 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418063 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met 36 tot maximaal 59 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418064 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met 27 tot maximaal 36 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418065 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met meer dan 41 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418066 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met 18 tot maximaal 41 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418067 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met 14 tot maximaal 18 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418068 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met meer dan 32 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418069 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met 9 tot maximaal 32 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418070 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met 5 tot maximaal 9 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418071 Opname in een instelling van 92 tot maximaal 120 dagen bij een beroerte (CVA)
998418072 Opname in een instelling van 57 tot maximaal 91 dagen met meer dan 75 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418073 Opname in een instelling van 92 tot maximaal 120 dagen bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418074 Opname in een instelling van 57 tot maximaal 91 dagen met meer dan 52 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418075 Meer dan 32 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418076 6 tot maximaal 32 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418077 Maximaal 5 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418079 Meer dan 23 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418080 5 tot maximaal 23 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418081 Maximaal 4 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen